*

*

*

Tiện ích hỗ trợ

*

Huớng dẫn sử dụng dịch vụ

quản lý tài khoản chứng khoán cung cấp tài thiết yếu ứng dụng

Kiến thức cơ bản


a. Ý nghĩa:

GDP là thước đo tổng sản lượng và tổng thu nhập của một nền ghê tế. Đây là một trong những biến số khiếp tế quan liêu trọng nhất của nền khiếp tế quốc dân và được biết đến như chiếc “hàn thử biểu” của nền gớm tế và là chỉ báo tốt nhất về phúc lợi ghê tế của xã hội

b. Khái niệm/Công thức/Phương pháp đo lường:

Tổng sản phẩm vào nước là giá trị thị trường của tất cả các hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra vào một nước trong một thời kỳ nhất định.

Bạn đang xem: Tổng xuất lượng là gì

- Phương pháp bỏ ra tiêu:

GDP = C + I + G + X - M

(trong đó: C là tiêu dùng hộ gia đình, I là đầu bốn tư nhân, G là ngân sách chính phủ, X là xuất khẩu, M là nhập khẩu)

- Phương pháp thu nhập:

GDP = W + R + I + quảng bá + OI + Te +Dep

(trong đó: W là thù lao lao động, R là tiền cho thuê tài sản, I là tiền lãi ròng, lăng xê là lợi nhuận doanh nghiệp, OI là thu nhập của doanh nhân, Te là thuế gián thu ròng, Dep là khấu hao tài sản cố định)

- Phương pháp sản xuất:

GDP = Tổng giá trị tăng lên theo sản xuất + Thuế giá trị tăng thêm phải nộp + Thuế nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ


2. Chỉ số quản lý cài hàng (PMI)


a. Ý nghĩa:

Chỉ số PMI có những đặc tính của các thông số chỉ thị hàng đầu và là hầu hết thước đo tổng vừa lòng thuận tiện cho thấy chiều hướng biến hóa chủ đạo. Một chỉ số đạt tới 50 điểm cho biết thêm mức tăng tổng thể của chỉ số đó, dưới 50 điểm là một trong mức giảm tổng thể.

b. Khái niệm/Công thức/Phương pháp đo lường:

Chỉ số nhà Quản trị mua sắm ngành thêm vào tại vn xây dựng bên trên dữ liệu thu thập hàng tháng từ 400 đơn vị quản trị mua sắm chọn lựa ở những doanh nghiệp cung cấp tham gia trả lời các bảng câu hỏi khảo sát. Nhóm khảo sát được phân theo khoanh vùng địa lý cùng theo Tiêu chuẩn Phân Ngành (SIC) dựa vào sự đóng góp của ngành vào GDP của Việt Nam. Những câu trả lời khảo ngay cạnh phản ánh sự cụ đổi, giả dụ có, trong thời điểm tháng hiện tại đối với tháng trước dựa vào dữ liệu tích lũy vào giữa tháng. Đối với mỗi thông số chỉ thị, phiên bản báo cáo cho biết thêm tỷ lệ người vấn đáp cho mỗi câu hỏi khảo sát, mức chênh lệch thực giữa số lượng câu vấn đáp cao hơn/tốt hơn và các câu vấn đáp thấp hơn/xấu hơn, và chỉ số "khuynh hướng". Chỉ số này là tổng của các câu vấn đáp tích cực cùng với một phần hai câu trả lời "giữ nguyên".

Chỉ số nhà Quản trị mua sắm chọn lựa là một chỉ số tổng hợp phụ thuộc vào năm trong số các chỉ số cá biệt với phần lớn trọng số sau: Đơn đặt hàng mới - 0,3, Sản lượng - 0,25, việc làm - 0,2, thời gian giao hàng ở trong phòng cung cấp - 0,15, Tồn kho các món đồ đã cài đặt - 0,1cùng với chỉ số Thời gian ship hàng được hòn đảo ngược nhằm chỉ số dịch chuyển theo hướng hoàn toàn có thể so sánh.

3. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IPI)


a. Ý nghĩa:

Chỉ số này xác định tốc độ tăng trưởng của nền sản xuất công nghiệp dựa vào khối lượng sản phẩm sản xuất

b. Khái niệm/Công thức/Phương pháp đo lường:

Iq= (tổng Iq1*Wq01)/ (tổng Wq01)

Trong đó: Iq1 là tốc độ phát triển sản xuất ngành cấp 1, Wq01 là quyền số ngành cấp 1, được tính bằng giá trị tạo thêm ngành cấp 1 kỳ gốc


4. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)


a. Ý nghĩa:

Chỉ số giá tiêu dùng là một chỉ tiêu tương đối phản ánh xu thế và mức độ biến động của giá bán lẻ hàng hóa tiêu dùng và dịch vụ dùng trong sinh hoạt của cư dân và các hộ gia đình. Bởi vậy, nó được dùng để theo dõi sự cầm cố đỏi của đưa ra phí sinh hoạt theo thời gian. Khi CPI tăng nghĩa là mức giá trung bình tăng và ngược lại

b. Khái niệm/Công thức/Phương pháp đo lường:

IChỉ số giá tiêu dùng đo lường mức giá trung bình của giỏ hàng hóa và dịch vụ mà một người tiêu dùng điển hình mua.

CPIt = chi phí để sở hữu giỏ hàng hóa thời kỳ t/Chi phí để mua giỏ hàng hóa kỳ cơ sở *100%


5. Lạm phát


a. Ý nghĩa:

Chỉ số giá tiêu dùng là một chỉ tiêu tương đối phản ánh xu thế và mức độ biến động của giá bán lẻ hàng hóa tiêu dùng và dịch vụ dùng trong sinh hoạt của người dân và các hộ gia đình. Bởi vậy, nó được dùng để theo dõi sự vắt đỏi của đưa ra phí sinh hoạt theo thời gian. Khi CPI tăng nghĩa là mức giá trung bình tăng và ngược lại

b. Khái niệm/Công thức/Phương pháp đo lường:

Chỉ số giá tiêu dùng đo lường mức giá trung bình của giỏ hàng hóa và dịch vụ mà một người tiêu dùng điển hình mua.

CPIt = chi phí để thiết lập giỏ hàng hóa thời kỳ t/Chi phí để tải giỏ hàng hóa kỳ cơ sở *100%


6. Tỷ giá hối đoái


a. Ý nghĩa:

Sự núm đổi trong tỷ giá hối đoái sẽ giúp xác định một đồng tiền lên giá xuất xắc giảm giá (đồng tiền đó mạnh hơn xuất xắc yếu hơn)

b. Khái niệm/Công thức/Phương pháp đo lường:

Tỷ giá hối đoái là xác suất trao thay đổi giữa tiền của các quốc gia được quyết định bởi cung và cầu ngoại tệ.

Xem thêm:

Cung ngoại tệ là lượng nước ngoài tệ mà thị trường muốn bán ra để thu về nội tệ. ước ngoại tệ là lượng nước ngoài tệ mà thị phần muốn cài vào bằng các đồng nội tệ. Khi cung ngoại tệ to hơn cầu nước ngoài tệ sẽ làm cho giá nước ngoài tệ giảm, tức tỷ giá hối đoái tăng. Ngược lại, khi mong ngoại tệ to hơn cung ngoại tệ giá chỉ ngoại tệ đang tăng, tức tỷ giá bán giảm. Ở địa chỉ cung nước ngoài tệ bởi cầu nước ngoài tệ xác minh trạng thái cân nặng bằng, không tồn tại áp lực làm cho tỷ giá cầm đổi. Tỷ giá ân hận đoái luôn thay đổi


7. Lợi suất trái phiếu


a. Ý nghĩa:

Lợi suất đầu tư chi tiêu có thể được xem như một tỉ lệ hay như tỉ suất hoàn tiền nội bộ. Với trái phiếu, lợi suất trái phiếu tức được tính bằng cách lấy tổng trái tức năm chia cho mệnh giá trái phiếu.

b. Khái niệm/Công thức/Phương pháp đo lường:

Lợi suất đầu tư chi tiêu là số xác suất được đo lường và thống kê theo thu nhập bằng tiền của bạn sở hữu chứng khoán.

Lợi suất trái phiếu = Tổng trái tức năm/Mệnh giá trái phiếu


8. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc


a. Ý nghĩa:

Tỷ lệ dự trữ bắt buộc tác động trực tiếp đến nguồn vốn khả dụng của ngân hàng và số tiền dự trữ bắt buộc chính là kho dự trữ lỏng để trợ giúp đến các ngân hàng trong thời kỳ thiếu thanh khoản.

b. Khái niệm/Công thức/Phương pháp đo lường:

Dự trữ đề nghị là số tiền mà NHTM buộc duy trì trên tài khoản không kỳ hạn trên NHTƯ


9. Chỉ số tiêu tốn sản phầm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo


a. Ý nghĩa:

Chỉ số tiêu thụ sản phẩm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là chỉ tiêu so sánh mức tiêu thụ hàng hoá và thương mại dịch vụ công nghiệp chế biến, sản xuất kỳ nghiên cứu với thời kỳ được lựa chọn làm gốc so sánh. Kỳ gốc đối chiếu của chỉ số tiêu thụ hay là tháng trung bình của năm được lựa chọn làm cội hoặc tháng trước ngay tức khắc kề, tháng cùng thời điểm năm trước

b. Khái niệm/Công thức/Phương pháp đo lường:

Quy trình tính chỉ số tiêu thụ thành phầm công nghiệp chế biến, chế tạo cũng bao gồm 5 bước chủ yếu như sau: (1) Tính chỉ số tiêu thụ của từng sản phẩm; (2) Tính chỉ số tiêu hao của ngành công nghiệp chế biến, sản xuất cấp 4; (3)Tính chỉ số tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến, sản xuất cấp 2; (4)Chỉ số tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến, sản xuất cấp 1; (5)Chỉ số tiêu tốn của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo


10. Chỉ số tồn kho


a. Ý nghĩa:

- Là phần trăm so sánh mức hàng tồn kho của ngành công nghiệp chế biến sản xuất ở thời khắc quan tiếp giáp với thời khắc lấy làm gốc so sánh.

- phản ánh thực trạng và dịch chuyển của tồn kho sản phẩm ngành công nghiệp sản xuất chế tạo.

- bội phản ánh công dụng của cấp dưỡng và cai quản lí vĩ mô của ngành công nghiệp chế biến chế tạo.

b. Khái niệm/Công thức/Phương pháp đo lường:

Bao bao gồm nhiều công thức của (1) Từng sản phẩm, (2) chỉ số tồn kho của ngành công nghiệp chế biến chế tạo cấp 3, (3) chỉ số tồn kho của ngành công nghiệp chế biến chế tạo cấp 2, (4) chỉ số tồn kho của ngành công nghiệp chế biến chế tạo cấp 1, (5) chỉ số tồn kho của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo


11. Tỷ lệ tồn kho trên giá trị tổng tài sản


a. Ý nghĩa:

Chỉ số này được dùng làm phản ánh quý giá hiện gồm và thực trạng biến đụng hàng tồn kho của doanh nghiệp

b. Khái niệm/Công thức/Phương pháp đo lường:

Giả trị sản phẩm tồn kho/Tổng tài sản


12. Tổng mức hàng hóa bán lẻ và lệch giá dịch vụ tiêu dùng


a. Ý nghĩa:

Chỉ tiêu phản ánh doanh thu bán sản phẩm hóa của các doanh nghiệp, đại lý SXKD cá thể và cửa hàng sản xuất trên địa bàn tỉnh, tp trực thuộc TW trực tiếp xuất bán cho tiêu cần sử dụng của cá thể và hộ gia đình, đồng thời cũng phản chiếu mức tiêu dùng của cá nhân và hộ gia đình trên địa phận tỉnh, thành phố trực nằm trong TW trải qua thị trường

b. Khái niệm/Công thức/Phương pháp đo lường:

- Tổng mức kinh doanh nhỏ hàng hóa bao hàm toàn cỗ số chi phí thu được, hoặc đang thu được (doanh thu) từ kinh doanh nhỏ hàng hoá (kể cả các khoản phụ thu và phí thu thêm ko kể giá bán, trường hợp có) của các doanh nghiệp, cơ sở cá thể sale thương nghiệp và doanh thu bán lẻ sản phẩm của những doanh nghiệp cùng cơ sở thành viên sản xuất trực tiếp buôn bán tại địa phận tỉnh, tp trực thuộc TW

- lợi nhuận dịch vụ nạp năng lượng uống bao hàm toàn cỗ số tiền thu được từ kết quả chuyển động phục vụ yêu cầu ăn uống của các cơ sở sale hàng siêu thị nhà hàng (quán ăn, công ty hàng, bar, căng tin, ...) do bán sản phẩm tự sản xuất và mặt hàng chuyển cung cấp trên địa phận tỉnh, thành phố trực ở trong TW trong 1 thời kỳ duy nhất định

- lệch giá dịch vụ lưu trú là cục bộ số tiền chiếm được từ kết quả vận động cung cấp các dịch vụ cho khách ngủ trọ ở những cơ sở tồn tại trên địa bàn tỉnh, tp trực nằm trong TW (khách sạn, đơn vị khách, công ty trọ, khu nghỉ biệt thự,…) trong 1 thời kỳ duy nhất định.


13. M2


a. Ý nghĩa:

Chỉ lượng cung tiền bao hàm M1 (bao có tổng lượng chi phí mặt và tiền ngân hàng dịch vụ thương mại gửi trên NHNN) và các loại tiền gửi tiết kiệm chi phí có kỳ hạn. Tốc độ biến đổi của cung chi phí nói bình thường tỉ lệ thuận với lạm phát

b. Khái niệm/Công thức/Phương pháp đo lường:

M2 = M1 + chuẩn chỉnh tệ (tiền nhờ cất hộ tiết kiệm, tiền gửi gồm kỳ hạn… tại những tổ chức tín dụng) (Tiền rộng; chi phí gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí không thể tiêu tức thì được)