Công trình : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bạn đang xem: Mẫu Phiếu Lấy Mẫu Bê Tông Thí Nghiệm

Hạng mục : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa điểm : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bộ phận đem mẫu : ………………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Cách Khắc Phục Lỗi Máy Tính Không Vào Được Mạng Internet Trên Thiết Bị Android

Mục đích đem mẫu: ………………………………………………………………………………………………………..

Yêu mong lấy mẫu : * Số mẫu mã của một nhóm mẫu : ……………….

* gia tốc : …………/ 1 tổ mẫu

Bảng thống kê địa chỉ , (đường kính) và ký hiệu chủng loại :

STTVỊ TRÍ /ĐƯỜNGKÍNHKÝ HIỆU MẪUKÍCH THƯỚCGHI CHÚ

Ý con kiến khác:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chữ ký kết cuả đại diện thay mặt các bên :

Chủ đầu tư GS kiến thiết XL bạn lấy mẫu của phòng thầu XL

Đơn vị phân tích (nếu có)

Cảm ơn chúng ta đã sát cánh cùng làm hồ sơ xây dựng. Chúc các bạn thành công !

Câu hỏi : Nhà thứ Cresyn Hà NộiMật khẩu: 201XXXX (7 ký kết tự số) . Xem giải pháp tải phía dưới.

*
Bạn không biết Tải Tài Liệu như cụ nào ? Xem bí quyết Tải

►Group Facebook hồ nước Sơ thiết kế : https://bit.ly/hosoxd