Công trình : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đang xem: Mẫu Phiếu Lấy Mẫu Bê Tông Thí Nghiệm

Hạng mục : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa điểm : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bộ phận lấy mẫu : ………………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Cách Khắc Phục Lỗi Máy Tính Không Vào Được Mạng Internet Trên Thiết Bị Android

Mục đích lấy mẫu: ………………………………………………………………………………………………………..

Yêu cầu lấy mẫu : * Số mẫu của một tổ mẫu : ……………….

Xem thêm:

* Tần suất : …………/ 1 tổ mẫu

Bảng thống kê vị trí , (đường kính) và ký hiệu mẫu :

STT VỊ TRÍ /ĐƯỜNGKÍNH KÝ HIỆU MẪU KÍCH THƯỚC GHI CHÚ

Ý kiến khác:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chữ ký cuả đại diện các bên :

Chủ đầu tư GS thi công XL Người lấy mẫu của Nhà thầu XL

Đơn vị thí nghiệm (nếu có)

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Hồ sơ xây dựng. Chúc các bạn thành công !

Câu hỏi : Nhà máy Cresyn Hà NộiMật khẩu: 201XXXX (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

*
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

►Group Facebook Hồ Sơ Xây dựng : https://bit.ly/hosoxd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *