Nếu bạn có một trang tính chứa dữ liệu trong các cột mà bạn cần xoay để sắp xếp lại nó theo hàng, hãy dùng tính năng Hoán đổi. Với tính năng này, bạn có thể nhanh chóng chuyển đổi dữ liệu từ cột thành hàng hoặc ngược lại.

Đang xem: Xoay cột thành hàng trong excel

Bạn đang xem: Cách xoay cột thành dòng trong excel

Ví dụ, nếu dữ liệu của bạn trông như thế này, với Khu vực Bán hàng nằm trong đầu đề cột và Quý ở phía bên trái:

*

Tính năng Hoán đổi sẽ sắp xếp lại bảng để các Quý được hiển thị trong đầu đề cột và Vùng Bán hàng có thể hiển thị ở bên trái, như thế này:

*

Lưu ý: Nếu dữ liệu của bạn nằm trong Excel bảng, tính năng Hoán đổi sẽ không khả dụng. Bạn có thể chuyển đổi bảng thành một phạm vi trước hoặc bạn có thể sử dụng hàm TRANSPOSE để xoay các hàng và cột.

Sau đây là cách thực hiện:

Chọn phạm vi dữ liệu bạn muốn sắp xếp lại, bao gồm bất kỳ nhãn cột hoặc hàng nào và nhấn Ctrl+C.

Lưu ý: Đảm bảo rằng bạn sao chép dữ liệu để thực hiện việc này, vì sử dụng lệnh Cắt hoặc Ctrl+X sẽ không hoạt động.

Chọn một vị trí mới trong trang tính mà bạn muốn dán bảng đã hoán đổi, đảm bảo rằng có nhiều không gian để dán dữ liệu của bạn. Bảng mới mà bạn dán ở đó sẽ ghi đè hoàn toàn mọi dữ liệu / định dạng đã có ở đó.Bấm chuột phải lên ô trên cùng bên trái của ô mà bạn muốn dán bảng đã hoán đổi, rồi chọn Hoán

*

.

Xem thêm:

*

Mẹo đổi dữ liệu của bạn

Bạn có thể dán dữ liệu dưới dạng dữ liệu được hoán đổi trong sổ làm việc của mình. Hoán vị sẽ đổi nội dung của các ô đã sao chép khi dán. Dữ liệu trong hàng được dán vào cột và ngược lại.

*

Dưới đây là cách bạn có thể hoán đổi nội dung ô:

Sao chép phạm vi ô.

Chọn các ô trống mà bạn muốn dán dữ liệu đã hoán đổi.

Trên tab Trang đầu, bấm vào biểu tượng Dán, rồi chọn Dán Hoán đổi.

Xem thêm:

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không? Bạn càng cho chúng tôi biết nhiều, chúng tôi càng có thể trợ giúp cho bạn.Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào? Bạn càng cho chúng tôi biết nhiều, chúng tôi càng có thể trợ giúp cho bạn.Chuyên mục: Kiến thức thú vị
Mới nhất
Xem nhiều
#1
#2
#3
#4
#5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *