Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi THPT đất nước năm 2021 hoặc dựa vào tác dụng học tập làm việc cấp thpt (học bạ).

Bạn đang xem: Thông tin tuyển sinh trường đại học nông lâm

– cách thức 1:Sử dụng kết quả học tập những môn trong tổ hợp môn xét tuyển ở cấp thpt của 02 học tập kỳ năm học lớp 11 cùng học kỳ I năm học tập lớp 12 để xét tuyển. Điểm các môn trong tổng hợp môn xét tuyển là điểm trung bình bình thường (làm tròn đến 1 chữ số thập phân) mỗi môn học tập của 02 học kỳ năm học lớp 11 cùng học kỳ I năm học tập lớp 12. Điều kiện xét tuyển là tổng điểm các môn trong tổng hợp môn xét tuyển bắt buộc ≥ 18,0 (chưa nhân hệ số và chưa cộng điểm ưu tiên).

– phương thức 2:Điểm các môn trong tổng hợp môn xét tuyển là vấn đề thi của các môn đó trong kỳ thi giỏi nghiệp thpt năm 2021. Điều kiện xét tuyển chọn là tổng điểm 3 môn (chưa nhân hệ số, bao hàm điểm ưu tiên) về tối thiểu bởi mức điểm nhấn hồ sơ ĐKXT.– phương thức 3:Xét tuyển chọn thẳng so với các thí sinh tốt nghiệp THPT, bao gồm tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển chọn >=24,0 điểm và không tồn tại môn làm sao trong tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu tuyển sinh:

- 640 tiêu chuẩn xét tuyển chọn dựa vào tác dụng học tập ở cấp THPT

- 640 tiêu chuẩn xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thì thpt năm 2021

DANH MỤC NGÀNH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2021

1. Xét tuyển dựa vào công dụng học tập ở cấp trung học phổ thông (học bạ):

Số TT

Ngành học

Mã ngành

Xét tuyển dựa vào tác dụng học tập nghỉ ngơi cấp thpt (học bạ)

Chỉ tiêu

Tổ thích hợp môn xét tuyển

Mã tổ hợp

1

Chăn nuôi (Song ngành Chăn nuôi – Thú y)

7620105

40

1. Toán, Hóa học, Sinh học tập 2. Toán, trang bị lí, Sinh học tập 3. Toán, Sinh học, giờ đồng hồ Anh 4. Toán, đồ gia dụng lí, Hóa học

B00 A02 D08 A00

2

Thú y

7640101

60

3

Công nghệ thực phẩm

7540101

50

1.Toán, Hóa học, Sinh học 2. Toán, trang bị lí, chất hóa học 3. Ngữ văn, Toán, hóa học 4. Toán, Sinh học, GDCD

B00 A00 C02 B04

4

Đảm bảo quality và bình an thực phẩm

7540106

20

5

Công nghệ sau thu hoạchGồm 2 siêng ngành: 1) Công nghệ bảo vệ và bào chế rau, trái 2) technology chế vươn lên là và kinh doanh thực phẩm.

7540104

20

6

Kỹ thuật cơ sở hạ tầngGồm 2 chăm ngành: 1) thành lập và cai quản đô thị lý tưởng 2) Xây dựng dân dụng và quản lý công trình.

7580210

20

1. Toán, thiết bị lí, hóa học 2. Toán, Hóa học, Sinh học tập 3. Toán, trang bị lí, GDCD 4. Toán, đồ lí, Sinh học

A00 B00 A10 A02

7

Kỹ thuật cơ – năng lượng điện tử

7520114

20

8

Công nghệ nghệ thuật cơ khí

7510201

20

9

Lâm học (Lâm nghiệp)

7620201

20

1. Toán, Hóa học, Sinh học 2. Toán, thứ lí, hóa học 3. Toán, Sinh học, giờ đồng hồ Anh 4. Toán, vật lí, Sinh học

B00 A00 D08 A02

10

Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)

7620211

20

11

Nuôi trồng thủy sản

7620301

80

1. Toán, Hóa học, Sinh học 2. Toán, Sinh học, giờ đồng hồ Anh 3. Toán, đồ dùng lí, chất hóa học 4. Toán, Sinh, GDCD

B00 D08 A00 B04

12

Quản lý thủy sản

7620305

20

13

Bệnh học thủy sản

7620302

20

14

Quản lý đất đai

7850103

40

1. Toán, đồ gia dụng lí, chất hóa học 2. Toán, Hóa học, Sinh học tập 3. Ngữ văn, lịch sử, Địa lí 4. Ngữ văn, Toán, Địa lí

A00 B00 C00 C04

15

Bất cồn sản

7340116

30

1. Toán, trang bị lí, chất hóa học 2. Toán, Hóa, Sinh học tập 3. Ngữ văn, lịch sử, Địa lí 4. Ngữ văn, Toán, Địa lí

A00 B00 C00 C04

16

Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông – phát triển nông thôn)

7620102

20

1. Ngữ văn, lịch sử, Địa lí 2. Toán, Sinh học, chất hóa học 3. Toán, thiết bị lý, hóa học 4. Ngữ văn, Toán, Địa lí

C00 B00 A00 C04

17

Phát triển nông thôn

7620116

20

18

Khoa học cây trồng

7620110

20

1. Toán, đồ vật lý, chất hóa học 2. Toán, Hóa học, Sinh học 3. Toán, Sinh học, tiếng Anh 4. Toán, Sinh học, GDCD

A00 B00 D08 B04

19

Bảo vệ thực vật

7620112

20

20

Nông học

7620109

20

21

Nông nghiệp công nghệ cao

7620118

20

22

Sinh học tập ứng dụng

7420203

20

1. Toán, thứ lý, hóa học 2. Toán, Hóa học, Sinh học 3. Toán, Sinh học, giờ đồng hồ Anh 4. Toán, Sinh học, GDCD

A00 B00 D08 B04

23

Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn

7620119

20

1. Toán, vật dụng lí, hóa học 2. Ngữ văn, Toán, giờ Anh 3. Ngữ văn, lịch sử, Địa lí 4. Ngữ văn, Toán, Địa lí

A00 D01 C00 C04

2. Xét tuyển dựa vào tác dụng kỳ thì trung học phổ thông năm 2021

Số TT

Tên trường, ngành học

Mã ngành

Xét tuyển chọn dựa vào kết quả kỳ thì thpt

năm 2021

Chi tiêu

Tổ vừa lòng môn xét tuyển

Mã tổ hợp

1

Chăn nuôi (Song ngành Chăn nuôi – Thú y)

7620105

40

1. Toán, Hóa học, Sinh học tập 2. Toán, thiết bị lí, Sinh học 3. Toán, Sinh học, tiếng Anh 4. Toán, đồ lí, Hóa học

B00 A02 D08 A00

2

Thú y

7640101

60

3

Công nghệ thực phẩm

7540101

50

1. Toán, Hóa học, Sinh học 2. Toán, đồ vật lí, hóa học 3. Ngữ văn, Toán, chất hóa học 4. Toán, đồ gia dụng lý, Sinh học

B00 A00 C02 A02

4

Đảm bảo unique và bình an thực phẩm

7540106

20

5

Công nghệ sau thu hoạchGồm 2 siêng ngành: 1) Công nghệ bảo vệ và sản xuất rau, quả 2) công nghệ chế đổi mới và marketing thực phẩm.

Xem thêm: Bản Đồ Bệnh Viện Bạch Mai - Tìm Hiểu Sơ Đồ Bệnh Viện Bạch Mai

7540104

20

6

Kỹ thuật các đại lý hạ tầngGồm 2 chăm ngành: 1) xây dừng và làm chủ đô thị xuất sắc 2) Xây dựng dân dụng và làm chủ công trình.

7580210

20

1.Toán, vật dụng lí, hóa học 2. Toán, Hóa học, Sinh học tập 3. Toán, trang bị lí, GDCD 4. Toán, đồ gia dụng lí, Sinh học

A00 B00 A10 A02

7

Kỹ thuật cơ – năng lượng điện tử

7520114

20

8

Công nghệ chuyên môn cơ khí

7510201

20

9

Lâm học (Lâm nghiệp)

7620201

20

1. Toán, Hóa học, Sinh học 2. Toán, thứ lí, chất hóa học 3. Toán, Sinh học, giờ Anh 4. Toán, đồ gia dụng lí, Sinh học

B00 A00 D08 A02

10

Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)

7620211

20

11

Nuôi trồng thủy sản

7620301

80

1. Toán, Hóa học, Sinh học 2. Toán, Sinh học, tiếng Anh 3. Toán, đồ vật lí, chất hóa học 4. Toán, vật dụng lý, Sinh học

B00 D08 A00 A02

12

Quản lý thủy sản

7620305

20

13

Bệnh học tập thủy sản

7620302

20

14

Quản lý đất đai

7850103

40

1. Toán, thứ lí, hóa học 2. Toán, Hóa học, Sinh học tập 3. Ngữ văn, kế hoạch sử, Địa lí 4. Ngữ văn, Toán, Địa lí

A00 B00 C00 C04

15

Bất động sản

7340116

30

1. Toán, đồ vật lí, chất hóa học 2. Toán, Hóa, Sinh học 3. Ngữ văn, kế hoạch sử, Địa lí 4. Ngữ văn, Toán, Địa lí

A00 B00 C00 C04

16

Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông – trở nên tân tiến nông thôn)

7620102

20

1. Ngữ văn, lịch sử, Địa lí 2. Toán, Sinh học, hóa học 3. Toán, vật lý, hóa học 4. Ngữ văn, Toán, Địa lí

C00 B00 A00 C04

17

Phát triển nông thôn

7620116

20

18

Khoa học tập cây trồng

7620110

20

1. Toán, trang bị lý, chất hóa học 2. Toán, Hóa học, Sinh học tập 3. Toán, Sinh học, giờ Anh 4. Toán, Sinh học, thiết bị lý

A00 B00 D08 A02

19

Bảo vệ thực vật

7620112

20

20

Nông học

7620109

20

21

Nông nghiệp công nghệ cao

7620118

20

22

Sinh học ứng dụng

7420203

20

23

Kinh doanh cùng khởi nghiệp nông thôn

7620119

20

1. Toán, vật lí, hóa học 2. Ngữ văn, Toán, giờ Anh 3. Ngữ văn, định kỳ sử, Địa lí 4. Ngữ văn, Toán, Địa lí

A00 D01 C00 C04

Ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào:

HĐTS Đại học Huế xác minh ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng nguồn vào và công bố trên Cổng tin tức tuyển sinh của Đại học tập Huế trước khi thí sinh điều chỉnhnguyện vọng.

Những thời cơ khi học hành tại trường

– 91% sv ra trường cóviệc làmtrong vòng 12 mon sau khi xuất sắc nghiệp;

– 1018học bổngvới cực hiếm hơn 6 tỷ đồng/ năm;

– Đi thực tập nghề nghiệp nước ngoài từ 6 mon đến 1 năm (hưởng lương trường đoản cú 20-35 triệu đồng/1 tháng) tạiNhật Bản, Đan Mạch, Đài Loan với Israel;

– Tham giahọc kỳ doanh nghiệpđược cung ứng kinh phí.;

– môi trường học tập ươm mầm cho các ý tưởngkhởi nghiệp

Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

a. Xét tuyển dựa vào công dụng kỳ thi THPT đất nước năm 2021:

Hồ sơ ĐKXT theo chủng loại quy định của cục GD&ĐT

b. Xét tuyển dựa vào tác dụng học tập ở cung cấp THPT:

- Phiếu ĐKXT (theo mẫu chính sách của Đại học Huế);

- Lệ chi phí ĐKXT: 30.000đ/1 nguyện vọng;

- Một phong suy bì đã dán sẵn tem, có ghi rõ chúng ta tên, địa chỉ, số điện thoại cảm ứng liên lạc của thí sinh

Địa điểm nộp làm hồ sơ ĐKXT, xác nhận nhập học:

a. Đối với đăng ký xét tuyển chọn dựa vào hiệu quả kỳ thi trung học phổ thông năm 2021:

Nộp làm hồ sơ ĐKXT tại những điểm thu nhận hồ sơ do những Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo sở tại qui định và xác nhận nhập học tại Ban Đào tạo và công tác sinh viên, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, tp Huế.

b. Đối với đăng ký xét tuyển dựa vào hiệu quả học tập ở cấp cho THPT:

- Nộp trực tiếp trên Ban Đào tạo và công tác làm việc sinh viênĐại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, thành phố Huế.

- Đăng ký kết xét tuyển trực đường (online) trên địa chỉhttp://dkxt.hueuni.edu.vn/dkxt.

- Nộp qua đường Bưu điện theo hình thức thư đưa phát cấp tốc đến showroom như trên.