Lưu ý : Đăng ký tài khoản bạn sẽ chỉ là thành viên cá nhân. Để nâng cấp hội viên, vui lòng contact với chúng tôi

Bạn đang xem: Công Ty Cp Thép Hòa Phát Hải Dương

*


*
*
17000

CÔNG TY CP THÉP HÒA PHÁT HẢI DƯƠNG

Giới thiệu

Công ty cổ phần Thép Hòa phân phát Hải Dương thành lập và hoạt động tháng 8/2007 là chủ đầu tư dự án Khu liên hợp (KLH) sản xuất gang thép Hòa vạc (Kinh Môn – Hải Dương). Đây là dự án công trình trọng điểm của tập đoàn Hòa phạt trong lộ trình trở nên nhà thêm vào thép hàng đầu Việt Nam. KLH sử dụng công nghệ lò cao với công suất xây dựng lên mang lại 1.700.000 tấn/ năm. Hiện nay tại, cả tía giai đoạn chi tiêu của KLH vẫn hoàn thành, góp phần nâng công suất sản xuất thép phát hành của Hòa phát lên 2 triệu tấn/năm tự quý I/2016. Mô hình khu liên hợp được review là đồng bộ, văn minh và quy mô phệ nhất việt nam hiện nay.


*

Xem thêm: Kỹ Sư Hệ Thống Điện - Jobs Kỹ Sư Thiết Kế Hệ Thống Điện

Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn công ty sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

doanh thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
con số nhân viên
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Tỷ suất lợi tức đầu tư trên tổng gia tài
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ thiết lập
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bài viết liên quan