Bài viết này sẽ chỉ dẫn tất tần tật cách đo lường và tính toán diện tích mặt mong và thể tích của hình cầu. Hãy cùng theo dõi ngay dưới cùng tvcc.edu.vn Việt Nam.

Bạn đang xem: Thể tích khối cầu ngoại tiếp


Định nghĩa phương diện cầu, khối cầuCách tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chópCách tính diện tích s mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương cùng mặt cầu nội tiếp hình lập phương

Định nghĩa mặt cầu, khối cầu

Định nghĩa khía cạnh cầu

Cho điểm I cố định và một số trong những thực dương r

Tập hợp tất cả các điểm M nằm trong không khí cách I một khoảng chừng bằng r được gọi là mặt cầu tâm I nửa đường kính r.

Kí hiệu khía cạnh cầu: S (I; r) = IM=r

Khối ước hay hình ước là gì ?

Khối cầu (Hình cầu) trọng tâm I bán kính r là tập hợp những điểm nằm trong mặt ước S (I; r) và những điểm phía bên trong mặt ước đó

*

Công thức tính diện tích mặt ước và thể tích khối cầu nửa đường kính r, trung ương I

Công thức tính diện tích s mặt cầu S (I; r)

S = 4 π r2

Trong đó:

S là diện tích mặt cầu tâm I nửa đường kính r

r là nửa đường kính hình cầu

Công thức tính thể tích hình cầu S (I; R)

V = 4/3 π r3

Trong đó

V là thể tích mặt cầu tâm I bán kính r

R là bán kính mặt cầu tâm I

*

Cách tính diện tích s mặt cầu ngoại tiếp hình chóp

Mặt ước ngoại tiếp hình chóp trường hợp nó đi qua mọi đỉnh của hình chóp. Để tính diện tích mặt ước ngoại tiếp hình chóp, họ cần xác minh tâm của mặt ước ngoại tiếp. Trong khi có thể áp dụng phương thức tính nhanh với một trong những dạng toán nỗ lực thể.

Phương pháp khẳng định tâm mặt mong ngoại tiếp hình chóp

Bước 1: xác định trục của đường tròn nước ngoài tiếp nhiều giác đáy, là mặt đường thẳng vuông góc với đáy tại trung tâm đường tròn nước ngoài tiếp nhiều giác đáy.

Bước 2: xác định mặt phẳng trung trực của một cạnh bên. Hoặc trục của mặt đường tròn nước ngoài tiếp phương diện bên.

Xem thêm: Màn Hình Máy Tính Trắng Xóa Khi Đang Sử Dụng, Lỗi Màn Hình Laptop Bị Trắng Xóa

Bước 3: Giao điểm của trục của đáy cùng mặt phẳng trung trực của một bên cạnh (hoặc trục của đường tròn ngoại tiếp mặt bên) là chổ chính giữa mặt mong ngoại tiếp hình chóp.

Trong một vài trường hợp quánh biệt, rất có thể có cách làm tính nhanh diện tích mặt ước ngoại tiếp hình chóp

Trường hòa hợp 1: Hình chóp có những đỉnh cùng nhìn 1 cạnh AB góc 90 độ

Các đỉnh này không nằm trên cạnh đó) dưới góc 90 độ, nửa đường kính đường tròn nước ngoài tiếp hình chóp đó: R=AB/2 , diện tích mặt ước ngoại tiếp hình chóp S= 2 π AB2

Ví dụ: đến hình chóp S.ABC, đáy là hình tam giác ABC gồm góc B bằng 90 độ, cạnh SA vuông góc với đáy tại điểm A. Tính diện tích s mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC biết SC = 2a

=> bán kính mặt ước ngoại tiếp hình chóp SABC: r = SC/2 = a

=> diện tích mặt mong ngoại tiếp hình chóp S.ABC: S= 4 π a2

=> Thể tích khối mong ngoại tiếp hình chóp SABC: V = 4/3 π r3

Trường vừa lòng 2: Mặt mong ngoại tiếp hình chóp tam giác phần đa SABC, SA = a

Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp SABC: r = SA2 /2.SO 

Diện tích mặt ước ngoại tiếp hình chóp SABC: S= 4 π R2 = 3/2 π a2

Trường hợp 3: diện tích s mặt mong ngoại tiếp hình chóp tứ giác đều đáy SABCD,

Hình chóp tứ diện đều sở hữu ABCD là hình vuông. O là tâm hình vuông ABCD đồng thời là trung ương mặt cầu ngoại tiếp hình chóp SABCD.

=> bán kính mặt mong ngoại tiếp hình chóp SABCD: r = OD

Ví dụ: mang đến hình chóp S ABCD là hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bởi a. Tính diện tích s mặt mong ngoại tiếp hình chóp SABCD

Bán kính mặt ước ngoại tiếp hình chóp SABCD

R= OD = (a √ 2)/2

Diện tích mặt mong ngoại tiếp hình chóp tứ diện phần lớn SABCD

S = 4 π R2 = 2 π a2

Cách tính diện tích mặt ước ngoại tiếp hình lập phương với mặt mong nội tiếp hình lập phương

Hình lập phương có cả mặt ước ngoại tiếp và mặt cầu nội tiếp.

Diện tích mặt ước ngoại tiếp hình lập phương

Bán kính mặt ước ngoại tiếp hình lập phương cạnh a: r = (a √ 3)/2

Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương cạnh a: S = 3 π a2

Thể tích mặt mong ngoại tiếp hình lập phương cạnh a: V =√ 3 /2 π a3

Diện tích mặt cầu nội tiếp hình lập phương

Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương cạnh a: r = a/2

Diện tích mặt mong ngoại tiếp hình lập phương cạnh a: S = π a2

Thể tích mặt ước ngoại tiếp hình lập phương cạnh a: V = ⅙ π a3 

Cách tính diện tích mặt ước ngoại tiếp hình vỏ hộp chữ nhật

Cho hình hộp chữ nhật ABCD A"B"C"D’ có độ dài những cạnh theo thứ tự là a,b,h

Bán kính mặt mong ngoại tiếp hình vỏ hộp chữ nhật: R= (√ (a2 +b2 +h2) )/2

Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật : S = π (a2 +b2 +h2)

Cách tính diện tích mặt mong ngoại tiếp hình lăng trụ tam giác đều

Cho hình lăng trụ tam giác hầu như ABC A"B"C’ gồm độ nhiều năm cạnh lòng = độ cao =a

Gọi O cùng O’ theo thứ tự là trung tâm của 2 lòng tam giác ABC cùng A’BC’

=> Trung điểm I của đoạn OO’ là trung tâm của mặt ước ngoại tiếp hình lăng trụ tam giác rất nhiều ABC A"B"C’

Bán kính mặt mong ngoại tiếp hình lăng trụ tam giác đều:

 R = IC = √(IO’2 +O’C;2) = ( a√21 )/6

Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ tam giác đều

S = 4 π R2 = 7/3πa2

Tổng kết phương pháp tính diện tích s mặt ước như sau


Dạng bài tính diện tích mặt cầu

Công thức

Diện tích mặt ước S(I;r)

S = 4 π r2

Thể tích mặt ước S (I;r)

V = 4/3 π r3 

Diện tích mặt mong ngoại tiếp hình chóp có những đỉnh nhìn cạnh AB 1 góc 90 độ gồm SA = 2a

S= 4 π a2

Diện tích mặt mong ngoại tiếp hình chóp tam giác mọi SABC tất cả SA = a

S = 3/2 π a2

Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp tứ giác đều S ABCD gồm SA =a

S = 2 π a2

Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương cạnh a

S = 3 π a2

Diện tích mặt ước nội tiếp hình lập phương cạnh a

S = π a2

Cách tính diện tích s mặt mong ngoại tiếp hình hộp chữ nhật

S = π (a2 +b2 +h2)

Cách tính diện tích mặt mong ngoại tiếp hình lăng trụ tam giác đều

S = 7/3πa2


Bài tập vận dụng công thức tính diện tích mặt cầu

Cho hình chóp tam giác S ABC nội tiếp đường tròn, những cạnh SA, SB, SC đôi một vuông góc cùng với nhau với có kích thước lần lượt là: a,b,c. Tính diện tích mặt ước và thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp SABC

Cách giải bỏ ra tiết

Gọi M là trung điểm của cạnh AB

=> Tam giác SAB là tam giác vuông trên S

=> SM = MA=MB = ½ AB (SM là con đường trung tuyến)

=> M là chổ chính giữa đường tròn ngoại tiếp tam giác SAB

Kẻ con đường thẳng α qua M và vuông góc với khía cạnh phẳng (SAB)

Trong khía cạnh phẳng tạo do α với SC, đường trung trực của SC cắt α tại điểm I

=> IS = IC (1)

Mà IS = IA = IB (2)

Suy ra IA=IB=IC=IS

=> I là trung tâm đường tròn nước ngoài tiếp hình chóp SABC, nửa đường kính IS=IA=IB=IC

Ta có:

SM = ½ AB = ½ √ (SA2 +SB2 ) = ½ √ (a2 +b2 )

IM = SC/2 = c/2

Bán kính R = IS = 1/2AB = 1/2√ (a2 +b2 +h2 )

Diện tích mặt ước ngoại tiếp hình chóp SABC là

S = 4 π R2 = (a2 +b2 +c2)π

Thể tích mặt ước ngoại tiếp hình chóp SABC là

V = 4/3 π R3 = ⅙ π (a2 +b2 +c2)3/2

Để tính diện tích mặt cầu S chổ chính giữa I nửa đường kính R cam kết hiệu (I;R), cùng thể tích khối cầu (hình cầu) V chổ chính giữa I nửa đường kính R ký kết hiệu (I;R) bọn họ chỉ việc áp dụng công thức sau khoản thời gian tính được bán kính mặt cầu,

Tuy nhiên, việc xác định tâm của mặt cầu và bán kính của mặt cầu là rất khó và đề nghị vận dụng qua không ít bài học để bốn duy xuất sắc hơn vào các phương thức tính. Quanh đó ra, cần phải có kiến thức tổng phù hợp về hình học tập để có thể thành công với nhiều chủng loại bài tập.

Hy vọng sau nội dung bài viết hôm nay, các bạn đã có được kỹ năng hữu ích để tính diện tích s mặt mong và thể tích hình cầu. Chúc chúng ta thành công!