Các hàm trong excel thông dụng duy nhất là hầu hết hàm nào? các bạn có biết cú pháp của 20+ hàm excel sau đây không? thuộc đọc bài viết để học các hàm excel cơ phiên bản có lấy ví dụ như minh họa cụ thể giúp bạn hiểu rõ các hàm excel nhé. 

*
Các hàm excel thông dụng

1. Hàm SUM: Tính tổng

– tính năng của hàm SUM: Hàm SUM vào Excel được thực hiện để tính tổng những đối số trong bảng tính. Thực hiện hàm SUM giúp bạn giám sát và đo lường được số liệu lớn, bảng số liệu xum xuê và tiến hành phép tính gấp rút hơn biện pháp nhập phép tính thông thường. Đặc biệt hữu dụng với những số lượng lẻ, vì vậy thì tránh được những sai sót chạm mặt phải ví như nhập thiếu hụt một con số hay bỏ sai vệt , giữa những đơn vị tiền tệ. 

*

– Cú pháp của hàm SUM: =SUM (number 1, number 2,…)

Trong đó: 

number 1 là giá trị sản phẩm nhấtnumber 2 là giá trị thứ hai 

– Chức Năng: Tính tổng number 1 + number 2 + … 

– Chú ý:

Ô tính có giá trị xúc tích TRUE được coi là 1, FALSE được xem như là 0.

Bạn đang xem: Tổng Hợp Tất Cả Các Hàm Trong Excel Cho Dân Văn Phòng

Nếu những đối số number 1, number 2 là mảng xuất xắc tham chiếu thì chỉ các giá trị số trong mảng giỏi tham chiếu đó bắt đầu được tính. Các giá trị không giống trong mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.

– Ví dụ: 

=SUM (1, 2, 3) có mức giá trị bởi 6.ADVERTISEMENT

=SUM (3, 4, TRUE) có giá trị bằng 7.

=SUM (“2″,”4”,1) có mức giá trị bằng 6.

*
Nhập bí quyết =SUM(A2,B2)
*
Kết quả của phép tính được trả về.

2. Hàm AVERAGE: Tính trung bình cộng

– tác dụng hàm AVERAGE: Hàm AVERAGE trong Excel được sử dụng để hỗ trợ tính trung bình cùng của một dãy số. Hàm AVERAGE cung ứng người dùng thống kê giám sát nhanh hơn giả dụ số lượng bộ phận trong dãy béo và dài.

– Cú pháp: AVERAGE(Number1, , ,…)

Trong đó: 

Number1 là đối số sản phẩm nhất. Đây là đối số bắt buộcNumber2, Number3,…: là những đối số tùy chọn.

– Chức năng: Tính trung bình cộng của những số Number1, Number2, Number3…

– Hàm AVERAGE cho phép thực hiện phép tính về tối đa bao gồm 256 đối số. Dữ liệu rất có thể là số, tên, phạm vi hoặc tham chiếu ô gồm chứa số. Một đối số tham chiếu ô hoặc phạm vi gồm chứa quý hiếm logic, văn phiên bản hay ô rỗng thì các giá trị đó có khả năng sẽ bị bỏ qua, trừ cực hiếm 0 hoặc được nhập trực tiếp vào list đối số.

– Ví dụ: cho bảng điểm của các học viên sau. Tính điểm vừa phải cộng các môn học của từng học tập sinh.

 

*
Cho bảng excel. Tính vừa phải cộng bởi hàm AVERAGE

*
Nhập cách làm cho ô G2 =AVERAGE(D2,E2,F2)
*
Kết quả của hàm AVERAGE trong excel mang lại ô G2.

3. Hàm MIN/MAX: cho giá trị bự nhất, nhỏ dại nhất

– công dụng hàm MIN/MAX: Cách thực hiện hàm MAX tìm giá bán trị lớn nhất của những đối số trong vùng dữ liệu. Hàm MIN tìm giá bán trị nhỏ nhất của các đối số trong vùng dữ liệu.

– Cú pháp hàm MIN/MAX: 

MAX (number 1, number 2, …)

MIN (number 1, number 2, …)

Trong đó: 

Number 1, number 2… là các đối số hoặc vùng dữ liệu. 

– tác dụng của hàm MIN/MAX: Trả về giá trị khủng nhất, nhỏ nhất của những đối số hoặc vùng tài liệu có cất số. 

– Ví dụ: Đưa về giá chỉ trị lớn nhất và giá bán trị nhỏ tuổi nhất trong dãy những số 65, -20, 3, 4, 32. 

– Công thức: = MAX (65, -20, 3, 4, 32) = 65

= MIN (65, -20, 3, 4, 32) = -20.

– Xem cách làm hàm MIN/MAX cụ thể trên excel với mức giá trị được nhập vào ô.

*
Nhập phương pháp cho ô B15 =MAX(A15, A16, A17, A18, A19)
*
Kết trái của hàm MAX trả về cho phép tính.
*
Nhập phương pháp cho ô C15 =MIN(A16, A17, A18, A19)
*
Kết quả của hàm MIN trả về có thể chấp nhận được tính.

 

4. Hàm TRIM: đào thải khoảng trống trong văn bản

– tác dụng hàm TRIM: Hàm TRIM là một trong những trong các hàm cơ bản Excel giúp đỡ bạn xử lý những khoảng trắng ở rải rác rến trong ô tính khi chúng ta nhập giỏi dán văn bản từ một đại lý dữ liệu, một website không giống về. 

– Cú pháp: =TRIM(Text)

Trong đó:

Text là dữ liệu bạn muốn loại bỏ khoảng tầm trống.

– Ví dụ: các bạn có một bảng tính bao gồm cột Họ với Tên chứa các ký tự trắng như bảng dưới đây. Hãy áp dụng hàm TRIM để vứt bỏ các khoảng trắng này. 

– cách làm được nhập cho những ô cụ thể ở các hình bên dưới đây:

 

*
Nhập cách làm cho ô D2 =TRIM(B2)
*
Kết quả là tên được vứt bỏ khoảng trống.
*
Kéo vệt + để vận dụng công thức cho toàn cột.

5. Hàm COUNT: Đếm số lượng dữ liệu dạng số

– tính năng hàm COUNT: Thay bởi vì đếm thủ công các ô chứa số trong một bảng dữ liệu lớn lao thì hàm COUNT sẽ hỗ trợ bạn. 

– Cú pháp hàm COUNT: Count (vùng lựa chọn để đếm) 

– Chức năng: Đếm số lượng các ô chứa số.

– giữ ý: Chỉ đếm tài liệu dạng số. 

– Ví dụ: Đếm số học sinh đỗ trong đợt thi này, học viên trượt được cam kết hiệu là “tr”.

*
Nhập cách làm cho ô C12 =COUNT(C2:C11)
*
Kết trái hàm COUNT cho biết chỉ đếm con số của ô dữ liệu dạng số.

6.Hàm COUNTA: Đếm số lượng dữ liệu vào ô ko trống

– tính năng hàm COUNTA: Hàm COUNTA cũng dùng hỗ trợ đếm ô. Tuy nhiên, thay vày chỉ đếm các ô cất số, COUNTA sẽ hỗ trợ bạn đếm ngẫu nhiên ô nào bao gồm chứa câu chữ (cả số cùng cả chữ cái).

– Cú pháp hàm COUNTA: Counta (Value1, , ,…)

Trong đó: 

Value1 là đối số bắt buộc, là vùng dữ liệu cần đếm.Value2 với Value3 là các tùy chọn vày được đặt trong dấu <>, không bắt buộc có.

– Chức năng: đếm con số các ô không trống trong vùng chọn. 

– Ví dụ: Đếm con số các ô ko trống vào vùng chọn bảng sau: 

*
Nhập phương pháp đếm số ô không trống mang lại ô D12 =COUNTA(A1:D11)

 

*
Kết quả là tất cả 39 ô chứa dữ liệu dạng text với số.

7. Hàm COUNTIF: Đếm dữ liệu có điều kiện

– chức năng hàm COUNTIF: Là hàm thường thực hiện trong Excel dùng làm đếm số lượng với điều kiện. Hàm COUNTIF khiến cho bạn chọn thanh lọc dữ liệu, trích xuất dữ liệu trong trường hợp đo lường và thống kê số lượng sản phẩm A đã xuất kho bao nhiêu cái trong tổng số sản phẩm trong kho… 

– Cú pháp hàm COUNTIF: COUNTIF(range, criteria) 

Trong đó: 

range là vùng chọncriteria là đối số điều kiện bạn có nhu cầu tìm kiếm. 

– Chức năng: Tính số ô trong phạm vi đáp ứng nhu cầu điều kiện được chỉ định.

– Ví dụ: Số lượng học viên Nam vào bảng sau:

*
Nhập công thức

*

8. Hàm COUNTIFS: Đếm dữ liệu với khá nhiều điều kiện

– Cú pháp hàm COUNTIFS: Là hàm thường thực hiện trong Excel dùng làm đếm số lượng với khá nhiều vùng lựa chọn và nhiều đk cùng một lúc. Hàm COUNTIFS có tính năng tương từ hàm COUNTIF. 

– Cú pháp hàm COUNTIFS:

COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, …) 

Trong đó:

criteria_range1 là vùng lựa chọn 1criteria1 là đk 1criteria_range2 là vùng chọn 2criteria2 là điều kiện 2 

– Chức năng: Đếm số ô đáp ứng được tất cả các tiêu chuẩn được chỉ định.

– Ví dụ: Số lượng học sinh Nữ, gồm tuổi là 20 trong bảng sau:

*
Nhập công thức cho ô H5
*
Kết quả có 2 học viên nữ gồm tuổi đôi mươi trong bảng dữ liệu

9. Hàm LEN: Đo độ dài của chuỗi ký kết tự

– công dụng hàm LEN: Để đo độ nhiều năm của chuỗi ký kết tự bất kỳ chúng ta có thể sử dụng hàm LEN vào Excel, hàm này trả về độ dài chính xác của chuỗi ký tự từ đó bạn có thể thực hiện đầy đủ yêu cầu bạn muốn.

– Cú pháp hàm LEN :LEN (text)

– trong đó:

Text: là chuỗi ký kết tự

– Chức năng: Trả về quý giá là độ lâu năm của chuỗi cam kết tự, tất cả ký tự khoảng trống.

Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Cập Nhật Lmht, Cập Nhật Thủ Công Lmht Qua Garena Pc

– Ví dụ: Đo độ nhiều năm của chuỗi “University of Technology”.

*
Nhập phương pháp cho ô C17 =LEN(B17)
*
Kết quả chuỗi “University of Technology” có 24 kí tự đề cập cả khoảng chừng trống.

10. Hàm CONCATENATE: Nối những chuỗi ký kết tự

– tác dụng hàm CONCATENATE: Hàm CONCATENATE giúp kết hợp nội dung của những ô cùng với nhau. Nếu bạn muốn kết hợp những ô tên, tên đệm, chúng ta thành một ô biểu thị tên gọi hoàn chỉnh hãy thực hiện hàm CONCATENATE và dịch rời đếm những ô cần phối kết hợp là có tác dụng như ước ao muốn. Để tạo khoảng cách hoặc vết chấm, vết phẩy.. Giữa các ô kết hợp, bạn chỉ bài toán đưa dấu chấm, dấu phẩy… vào vệt ngoặc kép.

– Cú pháp: CONCATENATE (text 1, text 2, …)

– trong đó:

Text 1: là chuỗi máy 1. Đây là đối số bắt buộc. Text 2: là đối số tùy chọn. Hoàn toàn có thể lên đến về tối đa 255 chuỗi. Những chuỗi bắt buộc được phân bóc tách nhau vày dấu phẩy.

– Chức năng: dùng để ghép nối những chuỗi văn bản thành một chuỗi duy nhất. Những chuỗi được nối có thể là số, văn bản, ô tham chiếu.

– Ví dụ: Ghép các tên sau:

*

= CONCATENATE (B1,” “,C1): Mark Twain

= CONCATENATE (A2,” “,A1,” is ”,A3,” USD”): Kawasaki Z250 price is 3365 USD.

= CONCATENATE (B2,” và “,C2): Phineas & Ferb.

11. Hàm DAYS: Trả về số ngày thân 2 ngày trong Excel

– tính năng hàm DAYS: Hàm trả về số ngày thân 2 ngày trong Excel

– Cú pháp: DAYS(end_date, start_date).

Trong đó:

end_date là ngày dứt muốn xác định số ngày, là thông số bắt buộc.start_date là ngày trước tiên muốn xác định số ngày, là tham số bắt buộc.

– lưu giữ ý:

Nếu end_date và start_date đều sở hữu dạng số thì hàm sử dụng EndDate – StartDate nhằm tính số ngày giữa 2 ngày này.Nếu end_date cùng start_date làm việc dạng văn bản hàm auto chuyển sang định hình ngày bằng phương pháp sử dụng hàm DATEVALUE(date_text) rồi tính toán.Nếu đối số vượt ngoài phạm vi của tháng ngày năm -> hàm trả về quý giá lỗi #NUM!Nếu đối số dạng văn phiên bản mà tất yêu chuyển sang định dạng ngày hợp lệ -> hàm trả về cực hiếm lỗi #VALUE!Nếu chuyển tài liệu sang năm thì chia cho 365. Nếu tính nghỉ ngơi ngày hiện tại thì kết phù hợp với hàm TODAY()

– Ví dụ: Tính số năm công tác của những nhân viên: 

*
Nhập công thức cho ô H8 =DAYS(TODAY(), F8)/365 = 18 năm

12. Hàm PRODUCT: Hàm nhân 

– tác dụng hàm PRODUCT: Hàm product là hàm tính phép nhân của những đối số.

– Cú pháp: =PRODUCT(number 1, number 2, …)

Trong đó: 

number 1, number 2, … là những đối số.

– Ví dụ: Nhân các điểm thành tích.

– Áp dụng công thức: =PRODUCT(A2:C2) ta tất cả kết quả:

*

13. Hàm NETWORKDAYS: Tính số ngày làm việc

– chức năng Hàm NETWORKDAYS: Thay vị đếm lịch để tính số ngày làm cho việc. Excel hỗ trợ cho bạn một hàm NETWORKDAYS tính con số ngày thao tác toàn thời gian giữa hai ngày một cách thiết yếu xác, nhanh gọn.

– Cú pháp: =NETWORKDAYS(START_DATE,END_DATE,)

– Chức năng: Trả về số lượng ngày thao tác làm việc trừ những ngày lễ và ngày cuối tuần bước đầu từ ngày start_date và hoàn thành bằng ngày end_date.

– lưu lại ý: thiết đặt định dạng ngày, tháng, năm. 

– Ví dụ: Ta bao gồm một bảng chấm công nhân viên cấp dưới A, bao hàm cả số ngày ngủ như sau. Tính số này thao tác của A.

*
Nhập bí quyết =NETWORKDAYS(C2, D2). Công dụng trả về là 23 ngày.

14. Hàm NOW: Trả về ngày với giờ hiện tại

– công dụng của hàm Now: Hiển thị ngày và thời gian hiện tại trên trang tính hoặc muốn thống kê giám sát dựa trên thời hạn hiện tại thì hàm NOW là phương án dành đến bạn.

– Cú pháp: = NOW ()

Cú pháp hàm NOW không thực hiện đối số.

Kết quả của hàm NOW được update khi bạn thực hiện một công thức hoặc edit một ô cực hiếm chứ không cập nhật liên tục.

– Chức năng: Trả về quý giá ngày mon năm cùng giờ phút hiện nay hành.

*
Nhập cú pháp =NOW() vào ô
*
Kết quả là ngày giờ lúc này (lúc chúng ta nhập)

15. Hàm CHOOSE: Hàm tìm chuỗi kí tự

– Cú pháp: =CHOOSE(vị trí chuỗi kí tự, chuỗi sản phẩm nhất, chuỗi thiết bị hai,…)

– Ví dụ: mang lại dữ liệu những ô: B1=”Van”; B2=”Su”; B3=”Dia ly”Ngoai Ngu”; B4=”Tin hoc”

=CHOOSE(4,B1,B2,B3,B4) = Tin hoc

16. Hàm VLOOKUP: Hàm tham chiếu dữ liệu cột dọc

– công dụng của hàm VLOOKUP: Hàm VLOOKUP hay nói một cách khác là hàm tham chiếu cột, nó lấy tin tức từ bảng phụ với đk dò tra cứu ở bảng thiết yếu để điền vào cột nào kia của bảng chủ yếu nếu vừa lòng điều kiện dò tìm.

– Cú pháp hàm VLOOKUP: 

=VLOOKUP(lookup_value,table_array,row_index_num,range_lookup)

Trong đó: 

lookup_value: là quý giá để tham chiếu rất có thể là một ký kết tự, chuỗi ký tự, tham chiếu hay quý giá nào đó của bảng chính.table_array: vùng chứa dữ liệu của bảng phụ (lấy vùng bằng cách dùng chuột quét cả bảng phụ). Luôn luôn phải để tại dạng địa chỉ cửa hàng tuyệt đối bằng cách quét chấm dứt rồi dấn F4 để sở hữu dấu $ đằng trước nhérow_index_num: quý giá cần mang ra thuộc cột mấy vào bảng phụrange_lookup: mong muốn tìm đúng mực hay kha khá (0 là chính xác, một là tương đối) thường cực hiếm này là 0 nhé.

– lưu lại ý: việc về hàm vlookup thường tạo ra khi bắt ta tham chiếu cột từ một bảng phụ mang đến trước.

– Ví dụ: Hãy điền tên vào cột thương hiệu hàng phụ thuộc vào ký tự của cột mã hàng rước tham chiếu trường đoản cú bảng phụ.

*
Nhập cách làm =VLOOKUP(C6,$B$11:$C$14,2,0). Hiệu quả cho ra là : Gà.

17. Hàm HLOOKUP: Hàm tham chiếu tài liệu hàng ngang

– tính năng hàm HLOOKUP: Hàm HLOOKUP sử dụng dò tìm một giá trị ở dòng trước tiên của một bảng dữ liệu. Nó vẫn trả về giá trị ở cùng trên cột với giá trị tìm thấy trên sản phẩm mà bọn họ chỉ định. 

– Cú pháp: HLOOKUP(lookup_value, table_array, row_index_num, )

Trong đó: 

lookup_value là quý hiếm tìm kiếm, giá trị dùng để tìm kiếm, rất có thể là một chuỗi cam kết tự, một tham chiếu, một quý hiếm nào đó của bảng chính. Quý giá này phải có tên trong vùng dữ liệu tìm kiếm.table_array là vùng tài liệu tìm kiếm: Vùng chứa tài liệu cần tìm. Vùng chứa tài liệu tìm kiếm này thường nằm tại bảng phụ. Lưu lại ý: vào vùng tài liệu tìm tìm này đề nghị chứa quý giá tìm kiếmrow_index_num là sản phẩm trả về giá trị tìm kiếm: giá trị lấy ở hàng thiết bị mấy vào bảng phụrange_lookup là tham số: muốn tìm chính xác hay tương đối. Tham số này điền “0” nếu bạn muốn dò tìm bao gồm xác, điền số “1” nếu như muốn dò tìm quý hiếm tương đối.
*
Nhập công thức

18: Hàm LEFT: đem kí tự mặt trái

– Hàm Left là hàm sẽ lọc giá trị phía bên trái của chuỗi.

– Cú pháp: =LEFT(Text,N)

Trong đó: 

Text là chuỗi văn bản.N là Số cam kết tự mà bạn muốn trích dẫn.

– Ví dụ: 

=LEFT(“Thuthuatmaytinh”,7) => hiệu quả trả về: Thuthuat

19: Hàm RIGHT: mang kí tự mặt phải

– cần sử dụng hàm RIGHT khi nên lấy đầy đủ ký tự từ phía bên nên của chuỗi. 

– Công thức: =RIGHT(ô đựng chuỗi bắt buộc lấy, số cam kết tự ý muốn lấy)

*

20: Hàm INDEX: Bảng, loại số, cột số

– Công dụng: trả về một tham chiếu cho một ô bên phía trong mảng dựa trên số hàng với cột mà bạn chỉ định.