Đăng nhập bằng tvcc.edu.vn là một cách dễ dàng và riêng tư để đăng nhập vào các ứng dụng và trang web. Đăng nhập bằng tvcc.edu.vn sử dụng ID tvcc.edu.vn để tạo tài khoản với ứng dụng hoặc trang web một cách bảo mật—không cần điền vào biểu mẫu, xác minh địa chỉ email của bạn hay chọn mật khẩu mới—và đơn giản hóa việc đăng nhập mỗi lần.

*

Trên máy Mac của bạn, khi bạn được yêu cầu tạo tài khoản cho ứng dụng hoặc trang web, hãy bấm vào nút để đăng nhập hoặc tiếp tục bằng tvcc.edu.vn, nếu có.

Đang xem: Sử dụng app store trên macbook

Làm theo các hướng dẫn trên màn hình, lưu ý những điểm sau:

Nếu bạn không muốn sử dụng tên thật của mình, hãy bấm vào trường Tên, sau đó nhập tên khác.

Nếu bạn có nhiều địa chỉ email được liên kết với ID tvcc.edu.vn của mình trong tùy chọn ID tvcc.edu.vn, hãy chọn email sử dụng cho ứng dụng hoặc trang web.

Nếu bạn muốn giữ địa chỉ email của mình ở chế độ riêng tư, hãy bấm vào Ẩn email của tôi. tvcc.edu.vn sẽ tạo một địa chỉ email ngẫu nhiên và duy nhất được sử dụng để chuyển tiếp email từ ứng dụng hoặc trang web đến địa chỉ email thực của bạn.

Đăng nhập vào tài khoản của bạn cho ứng dụng hoặc trang web

Trên máy Mac của bạn, hãy bấm vào nút để đăng nhập hoặc tiếp tục bằng tvcc.edu.vn.

Bạn cũng có thể đăng nhập từ các thiết bị khác của mình—iPhone, iPad, tvcc.edu.vn Watch và tvcc.edu.vn TV—nơi bạn đã đăng nhập bằng cùng một ID tvcc.edu.vn.

Xem thêm:

Thay đổi địa chỉ được sử dụng để chuyển tiếp email từ các ứng dụng và trang web

Nếu bạn chọn ẩn email của mình khi tạo tài khoản và bạn có nhiều địa chỉ email được kết hợp với ID tvcc.edu.vn của mình trong tùy chọn ID tvcc.edu.vn, bạn có thể thay đổi địa chỉ nhận email được chuyển tiếp.

Trong thanh bên, hãy bấm vào “Tên, điện thoại, email”, sau đó bấm vào Sửa bên cạnh Ẩn email của tôi.

Chọn địa chỉ email khác, sau đó bấm vào Xong.

Thay đổi cài đặt Đăng nhập bằng tvcc.edu.vn cho ứng dụng hoặc trang web

Trong thanh bên, bấm vào Mật khẩu & bảo mật, sau đó bấm vào Sửa bên cạnh Ứng dụng đang sử dụng ID tvcc.edu.vn của bạn.

Xem thêm: Những Bài Báo Tường Hay Nhất Ngày Nhà Giáo Việt Nam, Những Lời Ngỏ Báo Tường 20

Bấm vào ứng dụng hoặc trang web trong thanh bên, sau đó thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

Tắt email chuyển tiếp: Bấm vào Tắt. Bạn sẽ không nhận được bất kỳ thư nào khác từ ứng dụng hoặc trang web.

Dừng sử dụng Đăng nhập bằng tvcc.edu.vn: Bấm vào Dừng sử dụng ID tvcc.edu.vn. Bạn có thể được yêu cầu tạo một tài khoản mới vào lần tiếp theo khi bạn cố đăng nhập vào ứng dụng hoặc trang web.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *