Place Types:Supermarket
Address:Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, Vietnam
Coordinate:20.8575485,106.6991168
Website:https://cpn.vn/
Rating:4
Compound Code:VM5X+2J Ngô Quyền, Haiphong, Vietnam

Bạn đang xem: Hệ Thống Siêu Thị Cpn Hải Phòng

*

*

*

*

*

1.Hệ Thống sơn Nghệ An124 Lê Viết Thuật, Hưng Lộc, thành phố Vinh, Nghệ An, Vietnam Coordinate: 18.6915891,105.7034027
5.Siêu thị bà bầu và Bé
PPMP+RM Phúc Thọ, Nghi Lộc, Nghi Xuân, Nghệ An, 43300, Vietnam Coordinate: 18.7345823,105.7368207http://bim-sua.com/
10.Hệ thống siêu thị Baby Mart Mẹ và Bé
ĐT535, Nghi Hải, cửa Lò, Nghệ An, Vietnam Coordinate: 18.7600687,105.7420534

Xem thêm:

11.Siêu Thị HHTT
253 Nguyễn Sinh Cung, Nghi Hương, cửa Lò, Nghệ An, Vietnam Coordinate: 18.788009,105.7090839
16.Siêu thị Khang Quy
288 Mai Thúc Loan, Nghi Hương, cửa Lò, Nghệ An, Vietnam Coordinate: 18.798315,105.7257187
18.Hoa trái sạch
192 Đường Nguyễn Sư Hồi, Thu Thuỷ, cửa ngõ Lò, Nghệ An, Vietnam Coordinate: 18.806716,105.7226828
19.Siêu thị người mẹ và Bé
RP23+QH, Nghi Thu, cửa Lò, Nghe An 43200, Vietnam Coordinate: 18.8019375,105.7039375http://bim-sua.com/
20.OCOP CỬA LÒ
32 Đường Nguyễn Năng Tĩnh, Thu Thuỷ, cửa ngõ Lò, Nghệ An, Vietnam Coordinate: 18.8077605,105.7200621
1.Hệ Thống tô Nghệ An
124 Lê Viết Thuật, Hưng Lộc, tp Vinh, Nghệ An, Vietnam Coordinate: 18.6915891,105.7034027
5.Siêu thị bà mẹ và Bé
PPMP+RM Phúc Thọ, Nghi Lộc, Nghi Xuân, Nghệ An, 43300, Vietnam Coordinate: 18.7345823,105.7368207http://bim-sua.com/
10.Hệ thống siêu thị Baby Mart Mẹ & Bé
ĐT535, Nghi Hải, cửa ngõ Lò, Nghệ An, Vietnam Coordinate: 18.7600687,105.7420534