*

*

*

*

*

Tới nơi bán

ADOLLYA Phụ Kiện Búp Bê Barbie Nhỏ Búp Bê BJD 1/12 Vớ Sọc Búp Bê Blythe Quần Áo Vớ Dài Cho Đồ Chơi Cầu Vồng Cao Em Bé Còn Sống

26.000 đ -30 %
Nơi bán: Hồ Chí Minh, Toàn Quốc

*

*

Tới nơi bán

ADOLLYA Phụ Kiện Búp Bê Barbie Nhỏ Búp Bê BJD 1/12 Vớ Sọc Búp Bê Blythe Quần Áo Vớ Dài Cho Đồ Chơi Cầu Vồng Cao Em Bé Còn Sống

26.000 đ -30 %

*

Tới nơi bán

ADOLLYA Phụ Kiện Búp Bê Barbie Nhỏ Búp Bê BJD 1/12 Vớ Sọc Búp Bê Blythe Quần Áo Vớ Dài Cho Đồ Chơi Cầu Vồng Cao Em Bé Còn Sống

26.000 đ -30 %

*

Tới nơi bán

ADOLLYA Phụ Kiện Búp Bê Barbie Nhỏ Búp Bê BJD 1/12 Vớ Sọc Búp Bê Blythe Quần Áo Vớ Dài Cho Đồ Chơi Cầu Vồng Cao Em Bé Còn Sống

26.000 đ -30 %

*

Tới nơi bán

ADOLLYA Phụ Kiện Búp Bê Barbie Nhỏ Búp Bê BJD 1/12 Vớ Sọc Búp Bê Blythe Quần Áo Vớ Dài Cho Đồ Chơi Cầu Vồng Cao Em Bé Còn Sống

26.000 đ -30 %

*

Tới nơi bán

ADOLLYA Phụ Kiện Búp Bê Barbie Nhỏ Búp Bê BJD 1/12 Vớ Sọc Búp Bê Blythe Quần Áo Vớ Dài Cho Đồ Chơi Cầu Vồng Cao Em Bé Còn Sống

26.000 đ -30 %

*

Tới nơi bán

ADOLLYA Phụ Kiện Búp Bê Barbie Nhỏ Búp Bê BJD 1/12 Vớ Sọc Búp Bê Blythe Quần Áo Vớ Dài Cho Đồ Chơi Cầu Vồng Cao Em Bé Còn Sống

26.000 đ -30 %

*

Tới nơi bán

ADOLLYA Phụ Kiện Búp Bê Barbie Nhỏ Búp Bê BJD 1/12 Vớ Sọc Búp Bê Blythe Quần Áo Vớ Dài Cho Đồ Chơi Cầu Vồng Cao Em Bé Còn Sống

26.000 đ -30 %

*

Tới nơi bán

ADOLLYA Phụ Kiện Búp Bê Barbie Nhỏ Búp Bê BJD 1/12 Vớ Sọc Búp Bê Blythe Quần Áo Vớ Dài Cho Đồ Chơi Cầu Vồng Cao Em Bé Còn Sống

26.000 đ -30 %

*

Tới nơi bán

ADOLLYA Phụ Kiện Búp Bê Barbie Nhỏ Búp Bê BJD 1/12 Vớ Sọc Búp Bê Blythe Quần Áo Vớ Dài Cho Đồ Chơi Cầu Vồng Cao Em Bé Còn Sống

26.000 đ -30 %

*

Tới nơi bán

ADOLLYA Phụ Kiện Búp Bê Barbie Nhỏ Búp Bê BJD 1/12 Vớ Sọc Búp Bê Blythe Quần Áo Vớ Dài Cho Đồ Chơi Cầu Vồng Cao Em Bé Còn Sống

26.000 đ -30 %

*

Tới nơi bán

ADOLLYA Phụ Kiện Búp Bê Barbie Nhỏ Búp Bê BJD 1/12 Vớ Sọc Búp Bê Blythe Quần Áo Vớ Dài Cho Đồ Chơi Cầu Vồng Cao Em Bé Còn Sống

26.000 đ -30 %

*

Tới nơi bán

ADOLLYA Phụ Kiện Búp Bê Barbie Nhỏ Ba Lô Nhiều Màu Búp Bê Xoay Sống Động Cao Màu Hồng Cầu Vồng Màu Xanh Lá Cây Cho Bé Gái

29.000 đ -29 %

*

Tới nơi bán

ADOLLYA Phụ Kiện Búp Bê Barbie Nhỏ Ba Lô Nhiều Màu Búp Bê Xoay Sống Động Cao Màu Hồng Cầu Vồng Màu Xanh Lá Cây Cho Bé Gái

29.000 đ -29 %

*

Tới nơi bán

ADOLLYA Phụ Kiện Búp Bê Barbie Nhỏ Ba Lô Nhiều Màu Búp Bê Xoay Sống Động Cao Màu Hồng Cầu Vồng Màu Xanh Lá Cây Cho Bé Gái

29.000 đ -29 %

*

Tới nơi bán

ADOLLYA Phụ Kiện Búp Bê Barbie Nhỏ Ba Lô Nhiều Màu Búp Bê Xoay Sống Động Cao Màu Hồng Cầu Vồng Màu Xanh Lá Cây Cho Bé Gái

29.000 đ -29 %

*

Tới nơi bán

ADOLLYA Phụ Kiện Búp Bê Barbie Nhỏ Ba Lô Nhiều Màu Búp Bê Xoay Sống Động Cao Màu Hồng Cầu Vồng Màu Xanh Lá Cây Cho Bé Gái

29.000 đ -29 %

*

Tới nơi bán

ADOLLYA Phụ Kiện Búp Bê Barbie Nhỏ Ba Lô Nhiều Màu Búp Bê Xoay Sống Động Cao Màu Hồng Cầu Vồng Màu Xanh Lá Cây Cho Bé Gái

29.000 đ -29 %

*

Tới nơi bán

Adollya Phụ Kiện Búp Bê Barbie Nhỏ BJD Giày 1/6 5Cm Cho Búp Bê Giày Da Công Chúa Khóa Giày Đồ Chơi Cho Bé Gái Giày Búp Bê Tự Làm

34.000 đ -29 %

*

Tới nơi bán

Adollya Phụ Kiện Búp Bê Barbie Nhỏ BJD Giày 1/6 5Cm Cho Búp Bê Giày Da Công Chúa Khóa Giày Đồ Chơi Cho Bé Gái Giày Búp Bê Tự Làm

34.000 đ -29 %

*

Tới nơi bán

Adollya Phụ Kiện Búp Bê Barbie Nhỏ BJD Giày 1/6 5Cm Cho Búp Bê Giày Da Công Chúa Khóa Giày Đồ Chơi Cho Bé Gái Giày Búp Bê Tự Làm

34.000 đ -29 %

*

Tới nơi bán

Adollya Phụ Kiện Búp Bê Barbie Nhỏ BJD Giày 1/6 5Cm Cho Búp Bê Giày Da Công Chúa Khóa Giày Đồ Chơi Cho Bé Gái Giày Búp Bê Tự Làm

35.000 đ -29 %

*

Tới nơi bán

Adollya Phụ Kiện Búp Bê Barbie Nhỏ BJD Giày 1/6 5Cm Cho Búp Bê Giày Da Công Chúa Khóa Giày Đồ Chơi Cho Bé Gái Giày Búp Bê Tự Làm

35.000 đ -30 %

*

Tới nơi bán

Adollya Phụ Kiện Búp Bê Barbie Nhỏ BJD Giày 1/6 5Cm Cho Búp Bê Giày Da Công Chúa Khóa Giày Đồ Chơi Cho Bé Gái Giày Búp Bê Tự Làm

35.000 đ -29 %

*

Tới nơi bán

Adollya Phụ Kiện Búp Bê Barbie Nhỏ BJD Giày 1/6 5Cm Cho Búp Bê Giày Da Công Chúa Khóa Giày Đồ Chơi Cho Bé Gái Giày Búp Bê Tự Làm

37.000 đ -29 %

*

Tới nơi bán

Adollya Phụ Kiện Búp Bê Barbie Nhỏ BJD Giày 1/6 5Cm Cho Búp Bê Giày Da Công Chúa Khóa Giày Đồ Chơi Cho Bé Gái Giày Búp Bê Tự Làm

38.000 đ -30 %

*

Tới nơi bán

Phụ Kiện Búp Bê Barbie Đồ Chơi Nhồi Bông Búp Bê Cô Gái Mỹ 18 Inch Túi Đựng Ba Lô Đồ Chơi

71.000 đ -34 %

*

Tới nơi bán

Phụ Kiện Búp Bê Barbie Đồ Chơi Nhồi Bông Búp Bê Cô Gái Mỹ 18 Inch Túi Đựng Ba Lô Đồ Chơi

71.000 đ -34 %

*

Tới nơi bán

Xe Đẩy Em Bé Màu Hồng Bằng Nhựa Thiết Kế Mini Đáng Yêu Phụ Kiện Búp Bê Barbie Tự Làm Đồ Chơi Trẻ Em

67.200 đ -33 %

*

Tới nơi bán

ADOLLYALittle Phụ Kiện Búp Bê Barbie Áo Ba Lỗ Cho Búp Bê 1/6 Bjd Quần Áo Búp Bê Blythe Nối Bóng Đồ Chơi Cầu Vồng Cạp Cao Đầy Màu Sắc

68.000 đ -29 %

*

Tới nơi bán

Adollya Búp Bê BJD Phụ Kiện Búp Bê Barbie Nhỏ Tóc Giả Cuộn Len Tóc Giả Cho Búp Bê Tóc Giả Tóc Xoăn Tóc Búp Bê BJD Ăn Mặc 25*100Cm

74.000 đ -30 %

*

Tới nơi bán

Adollya Búp Bê BJD Phụ Kiện Búp Bê Barbie Nhỏ Tóc Giả Cuộn Len Tóc Giả Cho Búp Bê Tóc Giả Tóc Xoăn Tóc Búp Bê BJD Ăn Mặc 25*100Cm

74.000 đ -30 %

*

Tới nơi bán

Adollya Búp Bê BJD Phụ Kiện Búp Bê Barbie Nhỏ Tóc Giả Cuộn Len Tóc Giả Cho Búp Bê Tóc Giả Tóc Xoăn Tóc Búp Bê BJD Ăn Mặc 25*100Cm

74.000 đ -30 %

*

Tới nơi bán

Adollya Búp Bê BJD Phụ Kiện Búp Bê Barbie Nhỏ Tóc Giả Cuộn Len Tóc Giả Cho Búp Bê Tóc Giả Tóc Xoăn Tóc Búp Bê BJD Ăn Mặc 25*100Cm

74.000 đ -30 %

*

Tới nơi bán

Adollya Búp Bê BJD Phụ Kiện Búp Bê Barbie Nhỏ Tóc Giả Cuộn Len Tóc Giả Cho Búp Bê Tóc Giả Tóc Xoăn Tóc Búp Bê BJD Ăn Mặc 25*100Cm

74.000 đ -30 %

*

Tới nơi bán

Adollya Búp Bê BJD Phụ Kiện Búp Bê Barbie Nhỏ Tóc Giả Cuộn Len Tóc Giả Cho Búp Bê Tóc Giả Tóc Xoăn Tóc Búp Bê BJD Ăn Mặc 25*100Cm

74.000 đ -30 %

Thông tin về phụ kiện búp bê barbie

*

Đồ chơi búp bê Barbie là gì? Có những loại nào?

Có lẽ, búp bê Barbie không còn quá xa lạ với các bé, đặc biệt là các bé gái. Bắt nguồn từ một bộ phim hoạt hình nổi tiếng, công nghệ sản xuất đồ chơi mô phỏng các nhân vật trong seris phim cũng ngày càng phát triển và được đón nhận. Hãy cùng khám phá loại hình đồ chơi này qua nội dung sau đây.

Đang xem: Phụ kiện búp bê barbie gia re

*

Ngắm những mẫu giày búp bê có quai cho bé yêu điệu đà nữ tính

*

5 mẫu giày búp bê trẻ em được yêu thích 2022

*

Mẹo chọn giầy búp bê cho bé gái đẹp, chất lượng tốt

Những mẫu giày búp bê cho bé đẹp và chất lượng tốt sẽ giúp bé tự tin hoạt động trong thời kì phát triển.

*

Giày búp bê nữ đẹp công sở mua ở đâu, chọn loại nào

Đừng bỏ qua những mẹo chọn giày búp bê nữ đẹp cho cô nàng công sở dưới đây với tvcc.edu.vn bạn nhé.

*

Mẹo chọn giày búp bê cao cấp tốt với giá rẻ

Mẫu giày búp bê cao cấp phù hợp với những trang phục sang trọng và giúp bạn tự tin trong những sự kiện quan trọng.

Xem thêm: Top 10 Cầu Thủ Trẻ Hay Nhất Thế Giới Thời Điểm Hiện Tại World Cup 2022

*

Vì sao giày búp bê Bitis được các phụ huynh chọn mua cho con

Bitis đem lại cho người tiêu dùng sự đảm bảo chất lượng của một đôi giày đạt tiêu chuẩn cao, vì vậy dù giá cao hơn nhưng nhiều người vẫn chọn giày búp bê Bitis cho bé yêu của mình.

*

Top 4 kiểu dáng giày búp bê nữ đẹp mà mọi cô nàng nên có

Trong phân khúc giày dép và phụ kiện thì cái tên giày búp bê luôn được nhắc đến và là sự lựa chọn không thể thiếu đối với những cô nàng yêu thích sự nhẹ nhàng, nữ tính nhưng vô cùng sang trọng và tinh tế.

*

Sai lầm của phụ huynh trong việc chọn giày búp bê cho bé gái

Chắc hẳn, các bé gái luôn yêu thích những đôi giày búp bê siêu ngộ nghĩnh và đáng yêu. Thế nhưng để lựa chọn được giày búp bê cho bé gái chất lượng vẫn là câu hỏi thường xuyên gặp phải ở nhiều phụ huynh.

Xem thêm: Trường Trung Cấp Nghề Thái Nguyên Tuyển Sinh Online 2020, Trường Trung Cấp Nghề Thái Nguyên

*

Giày búp bê loại nào phổ biến hiện nay?

Với thiết kế nữ tính, nhẹ nhàng và tinh tế của giày búp bê mà hiện nay đa số các chị em phụ nữ đều rất ưa chuộng mẫu giày này.

*

Bảng giá búp bê Barbie cho bé cập nhật tháng 12/2016

Búp bê Barbie là món đồ chơi được làm từ các chất liệu an toàn, có nhiều chủ đề giúp bé có thêm kĩ năng, biết quan tâm, chăm sóc mọi người xung quanh. Dưới đây là bảng giá búp bê Barbie cho bé cập nhật tháng 12/2016:

*

Búp bê Barbie cho bé giá bao nhiêu tiền?

Búp bế Barbie là món đồ chơi yêu thích của các bé gái giúp bé học thêm được nhiều kĩ năng, biết quan tâm, chăm sóc mọi người xung quanh. Dươi đây là bảng giá búp bế Barbie cập nhật tháng 11/2016:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *