This entry was posted on tháng Mười 11, 2017, in lịch sử dân tộc phương Đông & tagged hồ nước Bạch Thảo, ngoại tộc dày xéo giai cấp Trung Quốc, ngũ hồ thập lục quốc, tây tấn. Bookmark the permalink.Bình luận về nội dung bài viết này

Hồ Bạch Thảo

Thời Tây Tấn <265-316>, triều Tấn thống duy nhất Trung Quốc, đóng đô tại Lạc Dương ; Ngũ Hồ cư ngụ tại phía bắc cùng tây biên thuỳ, đối với vương triều Tấn, vị trí ở thế vây hãm nửa bên trên. Bởi Tấn triều hủ bại, quan lại tư túi tàn độc, gây cuộc nội loạn 8 Vương giành giật xâu xé  ; thừa dịp 5 dân tộc Hồ tấp nập khởi binh, sử call là Ngũ hồ nước Loạn Hoa, bắt đầu cho thời đại lếu loạn mệnh danh Ngũ hồ Thập Lục Quốc.

Bạn đang xem: Ngũ Hồ Thập Lục Quốc - : Hậu Triệu

Ngũ hồ Thập Lục Quốc mở đầu năm 304, khi lưu lại Uyên thành lập nước Hán Triệu, Lý Hùng lập nước Thành Hán ; rồi xong năm 439 lúc nước Bắc Nguỵ khử Bắc Lương. Phạm vi phía bắc lên tới mức vùng sa mạc Hoa Bắc, phía nam mang lại lưu vực sông Hoài thức giấc Hà Nam, phía đông mang đến Liêu Đông, phía tây đến Tứ Xuyên cùng Tây Vức. Nhiều dân tộc vào thống trị Trung Quốc ; đa phần có : Hung Nô, Yết, Tiên Ty, Đê ; gọi bình thường là Ngũ Hồ. Trong phạm vi nêu trên, những ngoại tộc này đồng thời hoặc liên tiếp lập ra các quốc gia ; sau đó nhân Sử gia Thôi Hồng thời Bắc Nguỵ thu thập sử liệu, lựa chọn 16 nước tiêu biểu vượt trội soạn bộ sách Thập Lục Quốc Xuân Thu, nên tín đồ đời sau call là 安祿山安祿山. 16 nước (5 Lương, 4 Yên, 3 Tần, 2 Triệu, 1 Thành Hán, 1 hồ Hạ) gồm : Thành Hán, chi phí Triệu, Hậu Triệu, chi phí Lương, chi phí Yên, chi phí Tần, Hậu Yên, Hậu Tần, Tây Tần, Hậu Lương, phái nam Lương, Tây Lương, Bắc Lương, nam Yên, Bắc Yên, và Hồ Hạ. Nay cầm lược mỗi nước như sau :

1. Thành Hán, bởi vì Lý Hùng người dân tộc Đê mở nước năm 304. Dân tộc Đê trường đoản cú thời Tần đến thời Tấn phân bổ tại những tỉnh Cam Túc, Thiểm Tây, Tứ Xuyên ; không tính Thành Hán ra, những vua tiền Tần, Hậu Lương những thuộc cái tộc Đê. Nước Thành Hán bàn cứ tại vùng Tứ Xuyên, và một phần Vân Nam, Quí Châu ; định đô tại Thành Đô, mất vị nhà đông Tấn năm 347.

2. Tiền Triệu, bởi vì Lưu Uyên bạn gốc Hung Nô sáng sủa nghiệp năm 304 ; quanh vùng thống trị tại những tỉnh Hà Bắc, sơn Tây, Thiểm Tây, Cam Túc, Hà Nam hiện tại nay. Bấy giờ đơn vị Tấn năm quang quẻ Hy thứ nhất <306>, vua Huệ Đế mất, bốn Mã Sí kế vị, niên hiệu Vĩnh Gia ; lưu giữ Uyên sai đàn Thạch Lặc với binh thôn tính phương nam, mấy lần tiến công phá quân Tấn, thế lực Tiền Triệu càng thêm hùng mạnh. Năm 311, thời lưu Thông nối ngôi, lại sai bầy Thạch Lặc có quân tiến công Tấn, diệt 10 vạn quân Tấn trên Bình Thành , rồi đánh vào đế kinh Lạc Dương, bắt vua Hoài Đế ; giết thịt Vương, Công, sĩ, dân rộng 2 vạn người ; sử call là “ Vĩnh Gia chi loạn ”. Sau loàn này, tập đoàn thống trị đơn vị Tấn di trú xuống phương nam, đóng góp đô tại nam Kinh, con kiến lập công ty Đông Tấn. Chi phí Triệu truyền qua 4 đời vua, năm 329 bị Hậu Triệu Thạch Lặc diệt.

3. Hậu Triệu do Thạch Lặc, người dân tộc Yết, sáng sủa nghiệp năm 319. Dân tộc Yết tồn tại ko lâu trong lịch sử dân tộc Trung Quốc ; nó là 1 trong chi nhánh của Hung Nô, ở đầu cuối lớn mạnh, hủy diệt Hung Nô. Thạch Lặc xuất thân là thủ túc nhà tiền Triệu, năm 319 từ xưng là Triệu Vương, năm 329 tiêu diệt Tiền Triệu. Thời rất thịnh chỉ chiếm cứ vùng đất thuộc những tỉnh Hà Bắc, đánh Đông, Thiểm Tây, Giang Tô, An Huy, Cam Túc, hồ nước Bắc, Liêu Ninh ; lập đô trên Tương Quốc rồi dời mang đến Nghiệp . Năm 351 bị lây nhiễm Nguỵ diệt.

4. Tiền Lương : sau loạn bát Vương <291-306> Lương vương Trương Quỹ liên tục giữ lãnh thổ, rồi truyền cho con cháu. Tuy chịu đựng phong vị nhà Đông Tấn, nhưng 2 bên xa cách đến hàng ngàn dặm, nên thực ra là chính quyền cát cứ. Tiền Lương thống trị khu vực thuộc các tỉnh Cam Túc, Ninh Hạ, Tân Cương ; định đô tại Cô Tang trực thuộc Cam Túc. Năm 376 bị Thiên vương vãi Phù Kiên nhà Tiền Tần với 13 vạn quân kỵ, cỗ tấn công, chi phí Lương khử vong.

5. Tiền Yên do chiêu mộ Dung Hoàng Quang người Tiên Ty sáng sủa nghiệp năm 337. Tiên Ty khởi đầu từ bộ tộc Đông Hồ, phân bố tại cao nguyên Mông Cổ, phía bắc Trung Quốc. Thời Tần Hán bị Hung Nô Mạo Đồn tiến công bại, bèn chia thành 2 phần tử rút lui đóng tại các núi Ô Hoàn với Tiên Ty, rồi rước tên núi thành tên bộ tộc. Nước Tiền yên ổn thống trị khoanh vùng Hà Nam, Hà Bắc, đánh Đông, tô Tây, Thiểm Tây, Cam Túc, Liêu Ninh, An Huy, Giang Tô. Định đô trên Long Thành nằm trong tỉnh Liêu Ninh, rồi dời đến Nghiệp trên Hà Bắc ; năm 370 bị diệt vì chưng Tiền Tần Phù Kiên.

6. Tiền Tần do Phù Kiện, dân tộc Đê, sáng nghiệp năm 351 ; kẻ thống trị vùng đất to lớn phía bắc sông Dương Tử gồm những tỉnh Hà Bắc, Hà Nam, tô Đông, sơn Tây, Thiểm Tây, Cam Túc, Ninh Hạ, Liêu Ninh, An Huy, Giang Tô, Tứ Xuyên, Quí Châu, hồ Bắc ; định đô trên Trường An . Đến đời nuốm tổ Phù Kiên, mở có phương nam cạnh tranh với bên Đông Tấn ; năm 383 giao chiến tại trận Phì Thuỷ <đông nam thị trấn Thọ, tỉnh An Huy>, bị thảm bại. Trong trận này 8 vạn quân Đông Tấn bởi Tạ An chỉ huy, đã chiến thắng hơn 80 vạn quân chi phí Tần bởi vì Phù Kiên đích thân chỉ huy. Năm 385, Phù Kiên bị Diêu Trướng giết, tiền Tần diệt ; Diêu Trướng lập bắt buộc nhà Hậu Tần.

7. Hậu Yên do mô Dung Thuỳ, dân tộc bản địa Tiên Ty, sáng sủa nghiệp năm 384 ; định đô trên Trung tô <Định Châu, Hà Bắc>, thống trị khu vực thuộc những tỉnh Liêu Ninh, Hà Bắc, tô Đông, sơn Tây, Hà Nam. Bị Bắc Yên khử năm 407.

8.

Xem thêm: Hướng Dẫn Vẽ Đường Thẳng Trong Word 2013, 2016,, Hướng Dẫn Vẽ Đường Thẳng Trong Word

 Hậu Tần : sau thời điểm Phù Kiên thua trận tại trận Phì Thuỷ trở về kinh thành Trường An. Một quí tộc thuộc bộ tộc Khương 2 tên Diêu Trướng xưng Vương trên Bắc Địa  ; năm 385 giết mổ Phù Kiên, chiếm kinh đô ngôi trường An rồi định đô tại chỗ này ; quốc hiệu là Đại Tần, sử điện thoại tư vấn là Hậu Tần. Khu vực thống trị gồm các tỉnh Thiểm Tây, Cam Túc, Hà Nam. Truyền mang đến đời Diêu Hoằng, năm 417 bị tướng đơn vị Đông Tấn là giữ Dụ diệt.

-9. Tây Tần do tạ thế Phục Quốc Nhân, bạn Tiên Ty, sáng nghiệp năm 385. Quốc Nhân nguyên là Trấn Tây tướng mạo quân, dưới quyền Phù Kiên. Sau khi Phù Kiên bại trận tại Phì Thuỷ, bèn tự chủ cát cứ, định đô trên Kim Thành , thống trị phía đông Cam Túc. Đến đời chết thật Phục chiêu mộ Mạt kế vị, tháo lui về nam giới An bị quân nước Hạ vây, tuyển mộ Mạt ra hàng, nước bị diệt năm 431.

10. Hậu Lương do Lữ Quang người Đê dựng nước năm 386. Lữ quang quẻ là tướng lãnh bên Tây Tấn, từng lập công khủng tại Tây Vức. Sau trận Phì Thuỷ, Phù Kiên bị giết ; Lữ quang quẻ vào chiếm Lương Châu, cấu hình thiết lập Hậu Lương đóng góp đô trên Cô Tang . Giai cấp vùng Tân Cương, Cam Túc. Đến đời máy 4, Lữ Long cầm suy ; lại bị các nước nam Lương, Bắc Lương, Hậu Tần thường xuyên xâm bức ; Lữ Long bèn hàng nhà Hậu Tần, nước mất năm 403.

11. Nam Lương do gàn Phát Ô Cô bạn Tiên Ty sáng sủa nghiệp năm 397 ; định đô trên Cô Tang , ách thống trị vùng đất Cam Túc, Tân Cương. Năm 414 hàng bên Tây Tần, nước bị diệt.

12. Tây Lương do Lý Cảo dân tộc Hán thanh lịch nghiệp năm 400 ; định đô tại Đôn Hoàng, kẻ thống trị phía nam Cam Túc. Đến đời cháu là Lý Tuân bị nước Bắc Lương diệt năm 421.

13. Bắc Lương do Mông Tốn dân tộc Hung Nô sáng nghiệp năm 397; định đô trên Trường Dịch . Giai cấp vùng Cam Túc, Tân Cương; năm 439 bị Bắc Nguỵ diệt.

14. Nam Yên do chiêu tập Dung Đức dân tộc bản địa Tiên Ty sáng nghiệp năm 398 ; định đô tại Quảng cụ . Thống trị vùng tô Đông, Hà Nam. Năm 405 mộ Dung Đức mất, con tín đồ anh là mộ Dung khôn cùng nối ngôi. Năm 409 giữ Dụ tướng bên Đông Tấn bắc phạt; bắt được rất đem giết, nước Nam lặng bị diệt.

15. Bắc Yên do mộ Dung Cao Vân dân tộc bản địa Tiên Ty giành chính quyền Từ Hậu im năm 407, định đô tại Hoà Long . Thống trị khu vực Hà Bắc, Liêu Ninh ; năm 436 bị Bắc Nguỵ đánh, nỗ lực không kháng cự nổi đề xuất vua tôi chạy trốn sang trọng Cao Ly, nước Bắc im mất.

16. Hồ Hạ do Hách Liên Bột Bột dân tộc bản địa Hung Nô sáng nghiệp năm 407, định đô tại Thống Vạn  ; ngự trị vùng Thiểm Tây, Cam Túc, Nội Mông Cổ. Đến đời con Hách Liên Xương bị Bắc Nguỵ xua đuổi xuống Thượng Bang phương nam, rồi cho năm 428 Bắc Nguỵ vây hãm Thượng Bang, Liên Xương bị bắt. Riêng rẽ em là Hách Liên Định chạy đến Bình Lương , trường đoản cú xưng là nhà vua nước Hạ, bị nước thổ Cốc Hồn 3bắt năm 439 rồi trao mang đến Bắc Nguỵ