Bài viết Tuổi Giáp Tuất khai trương ngày nàotốt năm 2022? thuộc chủ đề về Tử Vi PhongThủy thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng khôngnào !! Hôm nay, Hãy cùng Https://tvcc.edu.vn/ tìm hiểu Tuổi GiápTuất khai trương ngày nào tốt năm 2022? trong bài viết hôm nay nhé! Các bạn đang xem chủ đề về : “Tuổi Giáp Tuất khaitrương ngày nào tốt năm 2022?”

Clip về Tuổi Giáp Tuất khai trương ngày nào tốt năm 2022?

Xem nhanh

*
*

Năm 2022, tuổi giáptuất khai trương ngày nào tốt? Người xưa có câu: “ Đầuxuôi đuôi lọt”. Bởi lẽ, ngày khai trương buôn bán, mở nhà hàng cótác động rất lớn đối với những người buôn bán. Nếu khai trươngthuận lợi sẽ giúp cho việc kinh doanh buôn bán sau này được thườngxuyên may mắn, thuận buồm xuôi gió. CùngPhong Thủy TamNguyêntìm hiểu thông tin về bảng minh họa ngày, giờ tốt vànhững điều cần cân nhắc để chọn ngày khai trương dưới đâynhé.

Đang xem: Ngày tuất là ngày nào

1. Tháng 1 – Chọn ngàykhai trương tốt cho tuổi Giáp Tuất

Chọn ngày tốt tháng 1 cho tuổi 1994 khai trương đemlại vận may, phát đạt.

Ngày QUÝ HỢI, tháng TÂN SỬU, năm TÂNSỬU

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Tuổi Giáp Tuất 1994 năm 2022, tuổi nào xôngnhà, khai trương – Thầy Xuân Thắng

Mô tả video

Giáp tuất 1994 sang năm 2022 tuổi nào xôngnhà?

2. tuổi giáp tuất khaitrương ngày nào tốt trong tháng 2

Tháng 2 năm 2022 hiện chưa có ngày khia trương tốtcho tuổi Giấp Tuất nên người tuổi Giáp Tuất cần xem xét kỹ lườngtrước khi khai trương để việc làm ăn thuận phát và thịnhvượng.

3. Ngày khai trương hợptuổi Giáp Tuất tháng 3

Tháng 3 bạn có những ngày tốt nào để khai trương?

Ngày KỶ TỴ, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Ngày MẬU DẦN, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

6 Ngày Tốt Khai Trương Tháng 10 Âm Lịch Năm2022 Cả Năm ĐỎ NHƯ SON, Sắm Nhà Tậu Xe, Giàu Có Nứt Vách

Mô tả video

4. Xem ngày khai trươngdành cho tuổi Giáp Tuất tháng 4

Tuổi Giáp Tuất tháng 4 để khai trương cần xem nhữngngày tốt sau đây.

Ngày ẤT DẬU, tháng GIÁP THÌN, năm NHÂM DẦN

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày QUÝ TỴ, tháng GIÁP THÌN, năm NHÂM DẦN

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Ngày NHÂM DẦN, tháng GIÁP THÌN, năm NHÂM DẦN

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Ngày NHÂM TÝ, tháng GIÁP THÌN, năm NHÂM DẦN

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

5. Xem ngày khai trương tuổi Giáp Tuất tháng 5

Ngày giờ tốt trong tháng 5, bạn cần chú ý để lựa chọnkhai trương, mở hàng kinh doanh.

Xem thêm:

Ngày ẤT SỬU, tháng ẤT TỴ, năm NHÂM DẦN

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Ngày CANH NGỌ, tháng ẤT TỴ, năm NHÂM DẦN

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày ĐINH SỬU, tháng ẤT TỴ, năm NHÂM DẦN

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

6. Xem ngày khai trươnghợp tuổi Giáp Tuất tháng 6

Cùng xem bảng minh họa ngày tốt tháng 6 phù hợp vớituổi Giáp Tuất:

Ngày GIÁP DẦN, tháng ĐINH MÙI, năm NHÂM DẦN

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

7. Xem ngày khai trươngtuổi Giáp Tuất tháng 7

Bạn nên chọn ngày nào trong tháng 7 để khai trươngđược phát tài?

Ngày CANH THÂN, tháng ĐINH MÙI, năm NHÂM DẦN

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Dương lịch: Ngày 7/2022

Ngày ĐINH MÃO, tháng ĐINH MÙI, năm NHÂM DẦN

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày ĐINH MÃO, tháng ĐINH MÙI, năm NHÂM DẦN

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày KỶ TỴ, tháng ĐINH MÙI, năm NHÂM DẦN

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Ngày NHÂM THÂN, tháng ĐINH MÙI, năm NHÂM DẦN

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Ngày QUÝ DẬU, tháng ĐINH MÙI, năm NHÂM DẦN

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày TÂN TỴ, tháng ĐINH MÙI, năm NHÂM DẦN

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

✅ Mọi người cũng xem : sự tích đền cờn

8. Ngày khai trương chotuổi Giáp Tuất vào Tháng 8

Tháng 8 bạn nên chọn ngày khai trương tuổi Giáp Tuấtnào là phù hợp?

Ngày BÍNH NGỌ, tháng MẬU THÂN, năm NHÂM DẦN

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Tử Vi Tháng 10 Âm Lịch Tuổi Giáp Tuất 1994Về Già May Mắn, Giàu Có Hay Vận Hạn Thế Nào?

Mô tả video

9. Tháng 9/2022 – Ngàykhai trương tốt dành cho tuổi Giáp Tuất

Nên chọn ngày tốt của tháng 9 nào để khai trương phùhợp cho người sinh năm 1994?

Ngày ĐINH TỴ, tháng KỶ DẬU, năm NHÂM DẦN

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Ngày BÍNH DẦN, tháng KỶ DẬU, năm NHÂM DẦN

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Ngày CANH NGỌ, tháng KỶ DẬU, năm NHÂM DẦN

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày NHÂM THÂN, tháng KỶ DẬU, năm NHÂM DẦN

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Ngày TÂN TỴ, tháng KỶ DẬU, năm NHÂMDẦN

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Ngày ẤT DẬU, tháng CANH TUẤT, năm NHÂM DẦN

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

5 Ngày Tốt Khai Trương Mở Cửa Hàng Đầu Năm2022 CẢ NĂM GIÀU SANG

Mô tả video

✅ Mọi người cũng xem : thần tài đặt ở đâu

10. Xem ngày khaitrường tốt tháng 10 của người Giáp Tuất

Khai trương ngày tốt cho tuổi Giáp Tuất tháng 10, bạntham khảo những ngày sau:

Ngày tốt Giờ tốt trongngày
Dương lịch: Ngày 7 /10/2022

Ngày QUÝ TỴ, tháng CANH TUẤT, năm NHÂM DẦN

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Ngày BÍNH THÂN, tháng CANH TUẤT, năm NHÂMDẦN

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Ngày ĐINH DẬU, tháng CANH TUẤT, năm NHÂM DẦN

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày ẤT TỴ, tháng CANH TUẤT, năm NHÂM DẦN

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

11. Tuổi Giáp Tuất khaitrương đầu năm ngày nào tốt tháng 11

Tuổi Giáp Tuất tháng 11 có một ngày tốt để khaitrương dưới đây.

Ngày KỶ MÙI, tháng TÂN HỢI, năm NHÂMDẦN

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Ngày TÂN MÙI, tháng TÂN HỢI, năm NHÂM DẦN

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Ngày TÂN TỴ, tháng NHÂM TÝ, năm NHÂMDẦN

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

12. Tuổi Giáp Tuất khaitrương đầu năm ngày nào tốt – Tháng 12

Tháng 12 bạn nên lưu ý chọn những ngày tốt để khaitrương thuận lợi như sau:

Ngày KỶ SỬU, tháng NHÂM TÝ, năm NHÂM DẦN

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Ngày BÍNH THÂN, tháng NHÂM TÝ, năm NHÂM DẦN

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Ngày ĐINH DẬU, tháng NHÂM TÝ, năm NHÂM DẦN

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày CANH TÝ, tháng NHÂM TÝ, năm NHÂM DẦN

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày ẤT TỴ, tháng NHÂM TÝ, năm NHÂM DẦN

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Ngày MẬU THÂN, tháng NHÂM TÝ, năm NHÂM DẦN

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Ngày KỶ DẬU, tháng NHÂM TÝ, năm NHÂM DẦN

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Ngày ẤT MÃO, tháng QUÝ SỬU, năm NHÂM DẦN

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Xem Ngày Tốt Tháng 10 Âm Lịch Năm 2022, ĐộngThổ, Khai Trương, Mở Hàng, Cưới Hỏi, Tốt Mọi Việc

Mô tả video

✅ Mọi người cũng xem : đền cửa ông thờ ai

13. Xem ngày khaitrương tuổi Giáp Tuất 1994 cần lưu ý những gì?

Để lựa chọn được xemtuổi giáp tuấtkhai trương ngày nào tốt năm 2022,bạn nên chú ý nhữngnhững điều sau:

– Xác định tuổi của gia chủ kinh doanh hợp vớingày chọn khai trương. Điều này sẽ đem đến tài lộc, vận may trongkinh doanh, kinh doanh của bạn.

– Lựa chọn ngày, giờ tốt cho mỗi người gia chủ làkhác nhau. Nó phụ thuộc vào thường xuyên yếu tố như ngày, tháng,sinh của chủ kinh doanh hoặc mặt hàng kinh doanh…

– Bạn cũng cần có sự chuẩn bị tốt trước ngày khaitrương để có một ngày khai trương thuận lợi mang lại sự phát đạt,thịnh phát trong công việc.

Xem thêm:

Tuổi Kỷ Mùi khaitrương ngày nào tốt năm 2022?Tuổi Giáp Tý khaitrương ngày nào tốt năm 2022?

Bài viết trên là sự tổng hợp mang tính minh họatham khảo vềtuổi giáp tuất khaitrương ngày nào tốt. Mọi sự tư vấn kỹ lưỡng và chuẩn xác,bạn hãy liên hệ ngay đến Phong Thủy Tam Nguyên theo hotline:19002292 hoặc truy cập website https://phongthuyvuong.com/ để lại thôngtin. Chúc bạn lựa chọn được ngày khai trương phù hợp để phát triểnsự nghiệp phát tài.

✅ Mọi người cũng xem : cây phong thủy tuổi bính tý 1996

Đặt Lịch Tư Vấn

Quý khách để lại thông tin, công ty chúng tôi sẽliên hệ sớm nhất không quá 24h

*
*

Các câu hỏi về tuổi giáp tuất khai trương ngày nào tốt

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê tuổi giáp tuất khai trươngngày nào tốt hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ýcủa các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Các Hình Ảnh Về tuổi giáp tuất khai trương ngày nào tốt

Các hình ảnh về tuổi giáp tuất khai trương ngày nào tốt đang đượcBlong NVC Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail vềhộp thư Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. HãyMail ngay cho tụi mình nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *