Tại đấy là các Quảng cáo vấn đề làm phù hợp với tra cứu kiếm của bạn. tvcc.edu.vn hoàn toàn có thể được các nhà tuyển dụng này trả phí để giúp người search việc thực hiện tvcc.edu.vn miễn phí. tvcc.edu.vn sắp xếp Quảng cáo việc làm dựa trên đặt giá trong phòng tuyển dụng và mức độ phù hợp, ví dụ như thuật ngữ tra cứu kiếm của công ty và hoạt động khác trên tvcc.edu.vn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản dịch vụ thương mại của tvcc.edu.vn
Build và implement business plans of the F&B department. Create and maintain menus for Restaurant and other outlets that satisfy guests.

Bạn đang xem: Keppel land vietnam tuyển dụng


Meets and greets arriving guests, engage each guest as a quality individual & listen attentively to lớn their requests. Promote a safe working environment.
The main job scopes are assisting the Architect Manager/Director in planning & coordination of thiết kế development from conceptual stage up khổng lồ award of the…
Responsible for general administration/ supervision/ co-ordination of the Engineering Department, including proper maintenance & repair of buildings, figures…
Working hard khổng lồ reach resolutions và agreements with customers và suppliers. Cost estimation for the Feasibility Study to tư vấn Business Department on the…
Managing daily purchasing activities, supervising staff, và allocating tasks. Approve the purchase request and create purchase order via procurement system…
Transporting guest luggage and responsible for unloading luggage at curbside upon a guest"s arrival as well as delivering the luggage khổng lồ a guest"s room after…
The (Senior) sự kiện Executive will support Saigon Centre marketing Department on all marketing activities và consumer events/activations.
The Senior sự kiện Executive will tư vấn Saigon Centre marketing Department on all marketing activities và consumer events/activations.
tư vấn KLV Compliance Head in driving the implementation of Group Regulatory Compliance Framework as well as relevant Keppel policies, procedures/SOPs and…
Supervise the front office lớn ensure that they are adhering to all hotel procedures, regulations và standards, while striving towards total guest satisfaction.

Xem thêm:


to lớn perform a variety of administrative & receptionist tasks, assisting in daily office needs and managing our company"s general administrative activities.
Dịch thuật & cập nhật tài liệu (quy trình vận hành, biểu hiện công việc, sơ đồ tổ chức .v.v.). Cung ứng dự án xây dựng khối hệ thống HR Information System (các phần hành…
Ensure food safety issue is highly prioritized và compliance with local government. Responsible to quality and consistency of food.
không bị giới hạn về giờ đồng hồ giấc và không gian Văn Phòng. Vận động vui chơi, thể thao, phượt trải nghiệm ko giới hạn.
Khi tạo thông báo việc làm, bạn chấp nhận với Điều khoản của chúng tôi. Bạn cũng có thể thay đổi thiết lập chấp thuận của mình ngẫu nhiên lúc nào bằng cách hủy đăng ký, hay như được trình bày cụ thể trong lao lý của chúng tôi.