Bạn đã biết cách tính hệ số khả năng thanh toán lãi vay chính xác và nhanh nhất chưa? Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, có đôi lúc bạn sẽ cần vay gấp một số tiền phục vụ chi tiêu. Làm sao để lựa chọn khoản vay phù hợp với mức lãi suất hợp lý.

Đang xem: Interest coverage ratio là gì

Bạn đang xem: Interest coverage ratio là gì

Hãy tìm hiểu công thức ở bài viết dưới đây để giúp bạn tính hệ số khả năng thanh toán lãi vay chính xác nhất.

Tỷ Lệ Thanh Toán Lãi Vay (Interest Coverage Ratio) Là Gì?

Tỷ lệ thanh toán lãi vay có tên tiếng anh là Interest Coverage Ratio hay còn được gọi là hệ số thanh toán lãi nợ vay. Đây là chỉ số cho biết khả năng đảm bảo trả lãi nợ vay của doanh nghiệp. Ngoài ra, thông qua chỉ số tài chính này, bạn có thấy được khả năng tài chính của doanh nghiệp tạo ra để trang trải cho chi phí vay vốn cho các hoạt động kinh doanh sản xuất.

*

Tỷ lệ thanh toán lãi vay được tính trên tỷ lệ nợ và tỷ suất sinh lời

Tỷ lệ thanh toán lãi vay được tính trên tỷ lệ nợ và tỷ suất sinh lời nhằm giúp xác định khả năng tài chính của một công ty có thể trả lãi cho các khoản nợ tồn đọng của mình hay không.

Ngoài ra, hệ số khả năng thanh toán lãi vay có thể được tính bằng cách chia thu nhập trước lãi suất và thuế của công ty (Earnings before interest and taxes – EBIT) trong khoảng thời gian nhất định thanh toán lãi của công ty đáo hạn ở cùng 1 thời gian. ( Tham khảo tài liệu tại Investopedia).

Công Thức Tính Hệ Số Khả Năng Thanh Toán Lãi Vay

Công thức của hệ số khả năng thanh toán lãi chính xác và nhanh nhất là:

Hệ số thanh toán lãi nợ vay = (Lợi nhuận trước thuế + Lãi nợ vay)/ Lãi nợ vay

Để hiểu rõ hơn về công thức tính toán bên trên, lấy ví dụ số liệu Công ty cổ phần ABC, hệ số thanh toán lãi nợ vay của công ty sẽ được thể hiện như sau:

Bảng hệ số thanh toán lãi nợ vay

Chỉ tiêu Năm X1 Năm X0
Lợi nhuận trước thuế (triệu) 1.010 880
Lãi nợ vay (triệu) 215 205
Tổng cộng (triệu) 1.225 1.085
Hệ số thanh toán lãi nợ vay 5,70 5,29

Dựa theo bảng báo cáo trên của công ty cổ phần ABC, tỷ số thanh toán lãi vay của công ty rơi vào khoảng từ 5,29 đến 5,7. Đây là những chỉ số khá cao, điều này cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh có những dấu hiệu tốt, tạo ra các dòng tiền tích cực. Qua các năm, chỉ số đều khá cao chứng minh công ty ABC có khả năng thanh toán lãi vay khá tích cực.

Xem thêm:

Một ví dụ cụ thể khác, Doanh nghiệp A có lãi trước thuế và lãi vay là 80 tỷ VND và chi phí tiền nợ lãi hàng năm là 30 tỷ VNĐ. Theo công thức tính hệ số khả năng thanh toán lãi vay bên trên thì:

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay = 80 tỷ VND / 30 tỷ VNĐ = 2,67 VND

Ý Nghĩa Của Hệ Số Khả Năng Thanh Toán Lãi Vay

Ý nghĩa của hệ số khả năng thanh toán lãi vay là gì? Từ những hệ số thanh toán lãi nợ vay đó, ta có thêm nhận xét gì về khả năng tài chính của một công ty?

Thông thường, đối với các nhà phân tích thị trường, kinh tế chuyên nghiệp, từ tỷ lệ thanh toán khoản lãi vay của 1 doanh nghiệp có thể phân tích đến các khả năng thanh toán lãi vay của doanh nghiệp đó. Đồng thời phân tích các chuyển biến trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng rất quan trọng.

*

Tỷ lệ thanh toán khoản lãi vay của 1 doanh nghiệp có thể phân tích đến các khả năng thanh toán của DN

Khi phân tích tình hình tài chính của 1 công ty, bạn cần so sánh đối chiếu chỉ số qua các năm. Hệ số khả năng thanh toán lãi vay càng lớn chứng tỏ khả năng chi trả thanh toán lãi nợ vay của doanh nghiệp có dấu hiệu tốt.

Các nhà kinh tế học chọn mức hệ số 2 là mốc để đánh giá khả năng đó. Nếu hệ số thanh toán lãi vay càng xa hệ số 2 thì doanh nghiệp đó đang gặp vấn đề tài chính và khả năng có thể tự chi trả khoản lãi vay là rất thấp.

Dựa vào các hệ số thanh toán khoản lãi nợ vay này, các thông tin về khả năng thanh toán, tình hình hoạt động kinh doanh, dòng tiền lưu động,… của 1 doanh nghiệp tại 1 thời điểm nhất định sẽ được hiển thị rõ dưới con mắt của nhà phân tích kinh tế, các nhà đầu tư.

Xem thêm: Hình Học 12 Bài 2: Phương Trình Mặt Phẳng Lớp 12 Bài 2 : Phương Trình Mặt Phẳng

Kết Luận

Bên trên là công thức tính hệ số khả năng thanh toán lãi vay chính xác nhất giúp cho các nhà đầu tư, phân tích kinh tế phân tích khả năng tài chính thanh toán lãi nợ vay của bất kỳ doanh nghiệp nào. Hy vọng bài viết này cung cấp những thông tin hữu ích cho bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *