Có không hề ít từ vựng về các phần tử trên khung hình bằng tiếng Anh. Các từ vựng này rất quan trọng mỗi khi bạn muốn miêu tả về vẻ bề ngoài của ai đó. Trong bài viết bên dưới, tvcc.edu.vn vẫn tổng đúng theo cho chúng ta một cách không hề thiếu nhất các từ vựng giờ anh về thành phần cơ thể người, độc giả theo dõi nhé.


Bạn đang xem: Học tiếng anh các bộ phận trên cơ thể

*
Z 1">Từ vựng các phần tử trên khung người bằng tiếng Anh từ đầu đến chân

Nội dung chính

1 Phần đầu cùng mặt 2 Các thành phần trên khung hình bằng giờ Anh3 Phần bên dưới của cơ thể5 Các phần tử của mắt

Phần đầu cùng mặt

Từ vựng

Face :/ˈfeɪs/: Khuôn mặtEye /aɪ/ MắtCheek /tʃiːk/ MáHead /hed/ ĐầuMouth /maʊθ/ MiệngEar /ɪr/ TaiChin /tʃɪn/ CằmNose /noʊz/ MũiBeard /bɪrd/ RâuHair /her/ TócTongue /tʌŋ/ LưỡiLip /lɪp/ MôiEyebrow /ˈaɪbraʊ/ Lông màyJaw /dʒɔː/ Quai hàmEyelash /ˈaɪlæʃ/ Lông miMoustache /ˈmʌstæʃ/ RiaNostril /ˈnɑːstrəl/ Lỗ mũiEyelid /ˈaɪlɪd/ Mí mắtTooth (teeth) /tuːθ/ ( /tiːθ/ ) RăngForehead /ˈfɔːrhed/ TránEarlobe /ˈɪrloʊb/ Dái taiSideburns :/ˈsaɪd.bɜːnz/: Tóc mai dàiEardrum /ˈɪrdrʌm/ Màng nhĩGum /ɡʌm/ Nướu

Cụm từ bỏ chỉ hoạt động của đầu cùng mặt

Shake your head: nhấp lên xuống đầu

Nod your head: Gật đầu

Raise an eyebrow: Nhướn mày

Turn your head: Ngoảnh mặt đi phía khác, tảo đầu

Blow nose: Hỉ mũi

Stick out your tongue: Lè lưỡi


NHẬP MÃ TLI5TR - GIẢM tức thì 5.000.000đ HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP
vui mừng nhập tên của chúng ta
Số năng lượng điện thoại của người sử dụng không đúng

Xem thêm: Hình Xăm Cây Kéo Ở Tay - Khám Phá Hình Xăm Cây Kéo

Địa chỉ e-mail bạn nhập sai
Đặt hứa
× Đăng ký thành công xuất sắc

Đăng ký thành công. Chúng tôi sẽ tương tác với bạn trong thời gian sớm nhất!

Để chạm chán tư vấn viên vui tươi click TẠI ĐÂY.


Các phần tử trên khung hình bằng giờ đồng hồ Anh

Từ vựng

Neck /nek/ CổHand /hænd/ TayArm /ɑːrm/ Bắp tayChest /tʃest/ NgựcNipple /ˈnɪpl/ thế vúArmpit /ˈɑːrmpɪt/ NáchNape /neɪp/ GáyBreast /brest/ Ngực phụ nữFinger /ˈfɪŋɡər/ Ngón tayBack /bæk/ LưngForearm /ˈfɔːrɑːrm/ Cẳng tayWrist /rɪst/ Cổ tayMiddle finger :/ˈmɪd.ļˈ fɪŋ.gəʳ/: Ngón giữaIndex finger :/ˈɪn.deks ˈfɪŋ.gəʳ/: Ngón trỏRing finger :/rɪŋ ˈfɪŋ.gəʳ/: Ngón treo nhẫnElbow /ˈelboʊ/ Khuỷu tayThroat /θroʊt/ Cổ họngFingernail /ˈfɪŋɡər/ Móng tayThumb /θʌm/ Ngón tay cáiLittle finger :/ˈlɪt.ļ ˈfɪŋ.gəʳ/: Ngón útHand /hænd/ Bàn tayShoulder /ˈʃoʊldər/ VaiPalm /pɑːm/ Lòng bàn tayNavel /ˈneɪvl/ RốnKnuckle /ˈnʌkl/ Khớp ngón tayWaist /weɪst/ Eo

Cụm tự chỉ hoạt động

Cross your arms: Khoanh tay.


Z 2">

Keep your fingers crossed: bắt chéo 2 ngón trỏ với ngón giữa

Clear your throat: Hắng giọng, tằng hắng

Shrug your shoulders: Nhướn vai

Give the thumbs up/down: Giơ ngón cái lên/xuống (khen good/ bad)

Phần bên dưới của cơ thể

Từ vựng

Leg /leɡ/ ChânAnkle /ˈæŋkl/ mắt cá chânBelly /ˈbeli/ BụngAnus /ˈeɪnəs/ Hậu mônFoot /fʊt/ Bàn chânBig toe /bɪɡ/ /toʊ/ Ngón chân cáiSole /soʊl/ Bàn chânVagina /vəˈdʒaɪnə/ Âm đạoButtocks /ˈbʌt.ək/ MôngGenitals /ˈdʒenɪtlz/ phòng ban sinh dụcCalf /kævz/ Bắp chânPubic hair /ˈpjuːbɪk/ /her/ Lông muHip /hɪp/ HôngGroin /ɡrɔɪn/ HángToe /toʊ/ Ngón chânPenis /ˈpiːnɪs/ Dương vậtHeel /hiːl/ GótKnee /niː/ Đầu gốiShin /ʃɪn/ Ống chânThigh /θaɪ/ ĐùiToenail /ˈtoʊneɪl/ Móng chân

Cụm trường đoản cú chỉ hoạt động

Cross your legs — Khoanh chân, bắt chéo chân (khi ngồi)

Từ vựng về những bộ phận bên trong của cơ thể

Artery /ˈɑːrtəri/ Động mạchBrain /breɪn/ NãoHeart /hɑːrt/ TimAppendix /əˈpendɪks/ Ruột thừaKidney /ˈkɪdni/ ThậnLiver /ˈlɪvər/ GanBladder /ˈblædər/ Bọng đáiBlood vessel /blʌd/ /ˈvesl/ Mạch máuLungs /lʌŋ/ PhổiIntestines /ɪnˈtestɪn/ RuộtCartilage /ˈkɑːrtɪlɪdʒ/ SụnDuodenum /ˌduːəˈdiːnəm/ Tá tràngColon /ˈkoʊlən/ Ruột kếtTendon /ˈtendən/ GânGallbladder /ɡɔːl/ /ˈblædər/ Túi mậtSmall intestine /smɔːl/ /ɪnˈtestɪn/ Ruột nonWindpipe /ˈwɪndpaɪp/ Khí quảnVein /veɪn/ Tĩnh mạchWomb / uterus /wuːm/ – /ˈjuːtərəs/ Tử cungLarge intestine /lɑːrdʒ/ /ɪnˈtestɪn/ Ruột giàLigament /ˈlɪɡəmənt/ Dây chằngTesticular /tesˈtɪk.jə.lər/ Tinh hoànProstate gland /ˈprɑːsteɪt/ /ɡlænd/ tuyến tiền liệtEsophagus /iˈsɑːfəɡəs/ Thực quảnPancreas /ˈpæŋkriəs/ TụyRectum /ˈrektəm/ Ruột thẳngSpleen /spliːn/ LáchBone /bəʊn/ XươngStomach /ˈstʌmək/ Dạ dàyTonsils /ˈtɑːnsl/ Amidan

Các thành phần của mắt

Từ vựng

Eyeball /ˈaɪbɔːl/ Nhãn cầuCornea /ˈkɔːrniə/ Giác mạcPupil /ˈpjuːpl/ bé ngươiEye socket /aɪ/ /ˈsɑːkɪt/ Hốc mắtRetina /ˈretənə/ Võng mạcIris /ˈaɪrɪs/ Mống đôi mắt (lòng đen)

Cụm trường đoản cú chỉ hoạt động

Blink your eyes: Nháy mắt

Roll your eyes: Đảo mắt

Từ vựng về xương khớp

Skeleton /ˈskelɪtn/ bộ xươngSkull /skʌl/ Xương sọBackbone /ˈbækboʊn/ Xương sốngClavicle /ˈklævɪkl/ Xương đònPelvis /ˈpelvɪs/ Xương chậuRib cage /rɪb/ /keɪdʒ/ size xương sườnHumerus /ˈhjuːmərəs/ Xương cánh tayRib /rɪb/ Xương sườnKneecap /ˈniːkæp/ Xương bánh chèVertebral (số nhiều: vertebrae) /ˈvɜːrtɪbrə/ Đốt sốngFemur /ˈfiːmər/ Xương đùi

Từ vựng về chất lượng lỏng của cơ thể

Blood /blʌd/ MáuBile /baɪl/ Dịch mậtTears /tiə/ Nước mắtSaliva /səˈlaɪvə/ Nước bọtSweat /swet/ Mồ hôiMucus /ˈmjuːkəs/ Nước nhầy mũiPhlegm /flem/ ĐờmSemen /ˈsiːmən/ Tinh dịchVomit /ˈvɑːmɪt/ chất nôn mửaUrine /ˈjʊrən/ Nước tiểu

Các từ bỏ vựng có liên quan khác

Fat /fæt/ MỡDigestive system /dɪˈdʒestɪv/ /ˈsɪstəm/ Hệ tiêu hóaFlesh /fleʃ/ ThịtMuscle /ˈmʌsl/ Cơ bắpGland /ɡlænd/ TuyếnSkin /skɪn/ DaNerve /nɜːrv/ Dây thần kinhJoint /dʒɔɪnt/ KhớpLimb /lɪm/ Chân tayTo hiccup /ˈhɪkʌp/ NấcNervous system /ˈnɜːrvəs/ /ˈsɪstəm/ Hệ thần kinhTo sneeze /sniːz/ Hắt xìPart :/pɑːt/: Ngôi rẽTo vomit /ˈvɑːmɪt/ NônTo breathe /briːð/ ThởTo urinate /ˈjʊrəneɪt/ Đi tiểuTo cry /kraɪ/ KhócTo yawn /jɔːn/ NgápTo sweat / perspire /swet/ /pərˈspaɪər/ Toát mồ hôi

Một số nhiều từ chỉ hoạt động cơ thể người

Wake up: tỉnh giấc giấcGet up: thức dậy (ra ngoài giường)Take a shower: tắm rửa gộiBrush one’s teeth: Đánh răngBrush one’s hair: Chải đầuGet dressed: mặc quần áoMake the bed: Dọn giườngHave breakfast: Ăn sángGo lớn school: tới trườngRead: ĐọcHave lunch: Ăn trưaWrite: ViếtCome home: Về nhàDo homework: Làm bài bác tập về nhàGo skateboarding: đùa trượt vánPlay with friends: đùa với bạnWatch TV: coi tiviSurf the Internet: Lướt mạngGet undressed: gắng quần áoGo lớn sleep: Đi ngủ

Bài viết trên đó là tổng hợp đầy đủ từ vựng, các từ về các bộ phận trên cơ thể bằng tiếng Anh. Chắc hẳn sau khi đọc xong nội dung bài viết này, các bạn đã ghi nhớ cho doanh nghiệp một vài ba từ tuyệt ho rồi. tvcc.edu.vn Chúc các bạn học tập thiệt tốt!