Có rất nhiều từ vựng về các bộ phận trên cơ thể bằng tiếng Anh. Các từ vựng này rất cần thiết mỗi khi bạn muốn miêu tả về vẻ bề ngoài của ai đó. Trong bài viết bên dưới, tvcc.edu.vn sẽ tổng hợp cho các bạn một cách đầy đủ nhất các từ vựng tiếng anh về bộ phận cơ thể người, bạn đọc theo dõi nhé.

Đang xem: Học tiếng anh các bộ phận trên cơ thể

*

Z 1″>Từ vựng các bộ phận trên cơ thể bằng tiếng Anh từ đầu đến chân

Nội dung chính

1 Phần đầu và mặt 2 Các bộ phận trên cơ thể bằng tiếng Anh3 Phần dưới của cơ thể5 Các bộ phận của mắt

Phần đầu và mặt

Từ vựng

Face :/ˈfeɪs/: Khuôn mặtEye /aɪ/ MắtCheek /tʃiːk/ MáHead /hed/ ĐầuMouth /maʊθ/ MiệngEar /ɪr/ TaiChin /tʃɪn/ CằmNose /noʊz/ MũiBeard /bɪrd/ RâuHair /her/ TócTongue /tʌŋ/ LưỡiLip /lɪp/ MôiEyebrow /ˈaɪbraʊ/ Lông màyJaw /dʒɔː/ Quai hàmEyelash /ˈaɪlæʃ/ Lông miMoustache /ˈmʌstæʃ/ RiaNostril /ˈnɑːstrəl/ Lỗ mũiEyelid /ˈaɪlɪd/ Mí mắtTooth (teeth) /tuːθ/ ( /tiːθ/ ) RăngForehead /ˈfɔːrhed/ TránEarlobe /ˈɪrloʊb/ Dái taiSideburns :/ˈsaɪd.bɜːnz/: Tóc mai dàiEardrum /ˈɪrdrʌm/ Màng nhĩGum /ɡʌm/ Nướu

Cụm từ chỉ hoạt động của đầu và mặt

Shake your head: Lắc đầu

Nod your head: Gật đầu

Raise an eyebrow: Nhướn mày

Turn your head: Ngoảnh mặt đi hướng khác, quay đầu

Blow nose: Hỉ mũi

Stick out your tongue: Lè lưỡi

NHẬP MÃ TLI5TR – GIẢM NGAY 5.000.000đ HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Xem thêm:

Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Đặt hẹn
× Đăng ký thành công

Đăng ký thành công. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất!

Để gặp tư vấn viên vui lòng click TẠI ĐÂY.

Các bộ phận trên cơ thể bằng tiếng Anh

Từ vựng

Neck /nek/ CổHand /hænd/ TayArm /ɑːrm/ Bắp tayChest /tʃest/ NgựcNipple /ˈnɪpl/ Núm vúArmpit /ˈɑːrmpɪt/ NáchNape /neɪp/ GáyBreast /brest/ Ngực phụ nữFinger /ˈfɪŋɡər/ Ngón tayBack /bæk/ LưngForearm /ˈfɔːrɑːrm/ Cẳng tayWrist /rɪst/ Cổ tayMiddle finger :/ˈmɪd.ļˈ fɪŋ.gəʳ/: Ngón giữaIndex finger :/ˈɪn.deks ˈfɪŋ.gəʳ/: Ngón trỏRing finger :/rɪŋ ˈfɪŋ.gəʳ/: Ngón đeo nhẫnElbow /ˈelboʊ/ Khuỷu tayThroat /θroʊt/ Cổ họngFingernail /ˈfɪŋɡər/ Móng tayThumb /θʌm/ Ngón tay cáiLittle finger :/ˈlɪt.ļ ˈfɪŋ.gəʳ/: Ngón útHand /hænd/ Bàn tayShoulder /ˈʃoʊldər/ VaiPalm /pɑːm/ Lòng bàn tayNavel /ˈneɪvl/ RốnKnuckle /ˈnʌkl/ Khớp ngón tayWaist /weɪst/ Eo

Cụm từ chỉ hoạt động

Cross your arms: Khoanh tay.

Xem thêm: Cuộn Dây Cước Thun Làm Vòng Tay Bền Đẹp, Với Nhiều Ưu Đãi, Thun Làm Vòng Tay Chất Lượng, Giá Tốt

Z 2″>

Keep your fingers crossed: bắt chéo 2 ngón trỏ và ngón giữa

Clear your throat: Hắng giọng, tằng hắng

Shrug your shoulders: Nhướn vai

Give the thumbs up/down: Giơ ngón cái lên/xuống (khen good/ bad)

Phần dưới của cơ thể

Từ vựng

Leg /leɡ/ ChânAnkle /ˈæŋkl/ Mắt cá chânBelly /ˈbeli/ BụngAnus /ˈeɪnəs/ Hậu mônFoot /fʊt/ Bàn chânBig toe /bɪɡ/ /toʊ/ Ngón chân cáiSole /soʊl/ Bàn chânVagina /vəˈdʒaɪnə/ Âm đạoButtocks /ˈbʌt.ək/ MôngGenitals /ˈdʒenɪtlz/ Cơ quan sinh dụcCalf /kævz/ Bắp chânPubic hair /ˈpjuːbɪk/ /her/ Lông muHip /hɪp/ HôngGroin /ɡrɔɪn/ HángToe /toʊ/ Ngón chânPenis /ˈpiːnɪs/ Dương vậtHeel /hiːl/ GótKnee /niː/ Đầu gốiShin /ʃɪn/ Ống chânThigh /θaɪ/ ĐùiToenail /ˈtoʊneɪl/ Móng chân

Cụm từ chỉ hoạt động

Cross your legs — Khoanh chân, bắt chéo chân (khi ngồi)

Từ vựng về các bộ phận bên trong của cơ thể

Artery /ˈɑːrtəri/ Động mạchBrain /breɪn/ NãoHeart /hɑːrt/ TimAppendix /əˈpendɪks/ Ruột thừaKidney /ˈkɪdni/ ThậnLiver /ˈlɪvər/ GanBladder /ˈblædər/ Bọng đáiBlood vessel /blʌd/ /ˈvesl/ Mạch máuLungs /lʌŋ/ PhổiIntestines /ɪnˈtestɪn/ RuộtCartilage /ˈkɑːrtɪlɪdʒ/ SụnDuodenum /ˌduːəˈdiːnəm/ Tá tràngColon /ˈkoʊlən/ Ruột kếtTendon /ˈtendən/ GânGallbladder /ɡɔːl/ /ˈblædər/ Túi mậtSmall intestine /smɔːl/ /ɪnˈtestɪn/ Ruột nonWindpipe /ˈwɪndpaɪp/ Khí quảnVein /veɪn/ Tĩnh mạchWomb / uterus /wuːm/ – /ˈjuːtərəs/ Tử cungLarge intestine /lɑːrdʒ/ /ɪnˈtestɪn/ Ruột giàLigament /ˈlɪɡəmənt/ Dây chằngTesticular /tesˈtɪk.jə.lər/ Tinh hoànProstate gland /ˈprɑːsteɪt/ /ɡlænd/ Tuyến tiền liệtEsophagus /iˈsɑːfəɡəs/ Thực quảnPancreas /ˈpæŋkriəs/ TụyRectum /ˈrektəm/ Ruột thẳngSpleen /spliːn/ LáchBone /bəʊn/ XươngStomach /ˈstʌmək/ Dạ dàyTonsils /ˈtɑːnsl/ Amidan

Các bộ phận của mắt

Từ vựng

Eyeball /ˈaɪbɔːl/ Nhãn cầuCornea /ˈkɔːrniə/ Giác mạcPupil /ˈpjuːpl/ Con ngươiEye socket /aɪ/ /ˈsɑːkɪt/ Hốc mắtRetina /ˈretənə/ Võng mạcIris /ˈaɪrɪs/ Mống mắt (lòng đen)

Cụm từ chỉ hoạt động

Blink your eyes: Nháy mắt

Roll your eyes: Đảo mắt

Từ vựng về xương khớp

Skeleton /ˈskelɪtn/ Bộ xươngSkull /skʌl/ Xương sọBackbone /ˈbækboʊn/ Xương sốngClavicle /ˈklævɪkl/ Xương đònPelvis /ˈpelvɪs/ Xương chậuRib cage /rɪb/ /keɪdʒ/ Khung xương sườnHumerus /ˈhjuːmərəs/ Xương cánh tayRib /rɪb/ Xương sườnKneecap /ˈniːkæp/ Xương bánh chèVertebral (số nhiều: vertebrae) /ˈvɜːrtɪbrə/ Đốt sốngFemur /ˈfiːmər/ Xương đùi

Từ vựng về chất lỏng của cơ thể

Blood /blʌd/ MáuBile /baɪl/ Dịch mậtTears /tiə/ Nước mắtSaliva /səˈlaɪvə/ Nước bọtSweat /swet/ Mồ hôiMucus /ˈmjuːkəs/ Nước nhầy mũiPhlegm /flem/ ĐờmSemen /ˈsiːmən/ Tinh dịchVomit /ˈvɑːmɪt/ Chất nôn mửaUrine /ˈjʊrən/ Nước tiểu

Các từ vựng có liên quan khác

Fat /fæt/ MỡDigestive system /dɪˈdʒestɪv/ /ˈsɪstəm/ Hệ tiêu hóaFlesh /fleʃ/ ThịtMuscle /ˈmʌsl/ Cơ bắpGland /ɡlænd/ TuyếnSkin /skɪn/ DaNerve /nɜːrv/ Dây thần kinhJoint /dʒɔɪnt/ KhớpLimb /lɪm/ Chân tayTo hiccup /ˈhɪkʌp/ NấcNervous system /ˈnɜːrvəs/ /ˈsɪstəm/ Hệ thần kinhTo sneeze /sniːz/ Hắt xìPart :/pɑːt/: Ngôi rẽTo vomit /ˈvɑːmɪt/ NônTo breathe /briːð/ ThởTo urinate /ˈjʊrəneɪt/ Đi tiểuTo cry /kraɪ/ KhócTo yawn /jɔːn/ NgápTo sweat / perspire /swet/ /pərˈspaɪər/ Toát mồ hôi

Một số cụm từ chỉ hoạt động cơ thể người

Wake up: Tỉnh giấcGet up: Thức dậy (ra khỏi giường)Take a shower: Tắm gộiBrush one’s teeth: Đánh răngBrush one’s hair: Chải đầuGet dressed: Mặc quần áoMake the bed: Dọn giườngHave breakfast: Ăn sángGo to school: Tới trườngRead: ĐọcHave lunch: Ăn trưaWrite: ViếtCome home: Về nhàDo homework: Làm bài tập về nhàGo skateboarding: Chơi trượt vánPlay with friends: Chơi với bạnWatch TV: Xem tiviSurf the Internet: Lướt mạngGet undressed: Thay quần áoGo to sleep: Đi ngủ

Bài viết trên đây là tổng hợp những từ vựng, cụm từ về các bộ phận trên cơ thể bằng tiếng Anh. Chắc hẳn sau khi đọc xong bài viết này, các bạn đã ghi nhớ cho mình một vài từ hay ho rồi. tvcc.edu.vn Chúc các bạn học tập thật tốt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *