Bạn có biết nghĩa của từ bỏ ham giao lưu và học hỏi trong giờ anh tức là gì. Hãy cũng StudyTiengAnh mày mò trong nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: “ Ham Học Hỏi Tiếng Anh - “Ham Học Hỏi” Trong Tiếng Anh: Định Nghĩa

Ham học hỏi tiếng Anh là gì?

Trong giờ đồng hồ anh từ bỏ ham giao lưu và học hỏi được viết là Studious

Studious (Adjective) /ˈstuːdiəs/

• Nghĩa giờ Việt: đắm say học hỏi

• Nghĩa giờ Anh: spending loads of time learning or studying

*

(Nghĩa của ham giao lưu và học hỏi trong giờ đồng hồ Anh)

Từ đồng nghĩa

inquisitive

Ví dụ của từ “ham giao lưu và học hỏi trong giờ anh”

• bọn chúng em là một gia đình ham học hỏi.We had a really studious family. • Cô ấy rất ham học tập hỏi.She’s studious. • chúng tôi cũng phái một anh không giống đi với họ, bạn mà cửa hàng chúng tôi đã thử các lần cùng thấy anh mê man học hỏi trong không ít việc, và nay anh càng ham mê học hỏi hơn thế nữa vì rất tin tưởng anh em.Furthermore, we’re sending with them our brother whom we’ve got typically examined and located lớn be studious in lots of issues, however now way more studious on tài khoản of his nice confidence in you. • Tôi xin sử dụng nhiều các bạn bè đang cực kỳ ham học tập hỏi cố gắng đạt được một học tập vấn với trở đề xuất thành thành thạo trong lãnh vực của mình.I commend you for striving studious to achieve an training và turn out khổng lồ be an skilled in your discipline. • đông đảo lời ấy cũng biến thành giúp các bạn tự tin rộng và cửa hàng bạn thao tác siêng năng cùng ham học hỏi và giao lưu hơn.Such reassurance builds your confidence & motivates you lớn work much more diligently và inquisitive sooner or later. • chúng ta có thể bắt đầu trở bắt buộc ham học hỏi và giao lưu hơn với biết lo ngại hơn trong gia đình bằng phương pháp nói cho tất cả những người thân yêu thương biết rằng họ yêu mến họ.We will start lớn turn out lớn be extra studious và anxious at residence by telling the folks we love that we love them. • Người nước ta ham học tập hỏi, và tôi cực kỳ mến họ.The Vietnamese are an studious folks, & I lượt thích them very a lot. • hầu hết thói quen ham học hỏi và chia sẻ và thao tác làm việc siêng năng mà lại ông đang truyền lại cho con cái bà bù đắp cho các nỗ lực của họ trong suốt những năm tháng.The habits of studious & onerous work which he instilled in her youngsters rewarded their efforts by way of the years. • cùng các anh chị em cũng có thể có cơ hội để giúp sức người khác về mặt tài thiết yếu nhờ vào kết quả của đức tính ham học hỏi và giao lưu của mình.And you may additionally have alternatives lớn help others financially because of your inquisitive. • phụ vương tôi thương hiệu là Nguyễn Chí Dũng, ông vốn là người siêng năng và mê mẩn học hỏi.

Xem thêm: Cách Xem Ảnh Trên Máy Tính Windows 10, Tổng Hợp Phần Mềm Xem Ảnh Trên Pc Tốt Nhất

My father, Nguyen đưa ra Dung, was by nature studious & inquisitive. • những học viên được dạy đa số điều như: danh dự, đề xuất cù, say đắm học hỏi, trung thành, phục tùng, ý thức nhiệm vụ và tôn sùng di tích Đức.College students had been taught things like honor, diligence, studious, loyalty, obedience, a way of obligation, và a hallowed respect for our German heritage. • kim chỉ nam tột bậc là góp họ phục hồi tác dụng để gồm một cuộc sống thường ngày cần cù, ham học hỏi và từ bỏ lực cánh sinh.The final word goal is their rehabilitation khổng lồ an industrious, inquisitive and self-reliant life. • Sự làm việc, sự bắt buộc cù, say mê học hỏi, tính tiết kiệm ngân sách đều là một trong những phần của sự sắp xếp trọng thể của cuộc sống.Work, trade, studious, frugality are a part of the royal order of life. • bọn họ là người thừa kế tầm nhìn xa cùng đức tính ham giao lưu và học hỏi của họ.We’re the beneficiaries of their collective imaginative và prescient and studious. • Người vn cần cù, ham học hỏi và thông minh.The Vietnamese are industrious, inquisitive, clever folks. • quý hiếm của công việc làm, tính phải cù, mê mệt học hỏi, thao tác làm việc với sức mạnh của bọn chúng ta, nâng cấp tài năng của bọn chúng ta.The worth of labor, industriousness, inquisitive, laboring with our may, bettering our abilities. • Ông ta thành công nhờ sự khéo tay cùng cả tính mê say học hỏi.He owed his success khổng lồ each skill and studious. • cha tôi là một trong những người khôn ngoan, mê mệt học hỏi, đề nghị cù.My father was a smart, inquisitive, industrious man. • Tôi đã luôn tin rằng quốc gia mỹ mang lại thời cơ cho tất cả những ai cần mẫn siêng năng ham giao lưu và học hỏi và bao gồm ý chí để nắm bắt nó.I’ve all the time believed that America provides alternatives to all who’ve the trade, studious và can lớn grab it.

Trên đây là nội dung bài viết tổng đúng theo nghĩa của từ bỏ “ham học hỏi trong giờ anh”, chúc bàn sinh hoạt tốt.