The Admin will work with the project team khổng lồ ensure smooth running of the contracting, payment and liquidation tasks of the project & administration jobs...

Bạn đang xem: Golden communication group tuyển dụng


Work with CD/ Creative lead khổng lồ deliver final creative idea và development in line with strategy. Re-organize internal data tracking system for insights and...
Update project progress & inform to account Manager if issues happened Keep up with new trends & contribute idea to tư vấn teams Benefits Have a chance to...
Job Purpose: tài khoản Executive is responsible for executing projects, managing project timeline, chất lượng to deliver services of company. Key Responsibility:...
Giới thiệu dịch vụ/sản phẩm sale của Công ty: Kho phim Công ty/Đối tác và Content.E với các đối tác, khách hàng hàng của khách hàng (cả người tiêu dùng mới và...
The purpose of this role is to be interested in the full spectrum of design with a growing knowledge of where aesthetic look-and-feel overlaps with...
The lăng xê Supervisor is responsible for overseeing a full picture of execution of quảng bá project to achieve top- Key Responsibility: Develop quảng bá execution plan...
Execute some parts of sự kiện assigned by Project Leader Represent the company at sự kiện onsite lớn take care clients as well as ensure that client issues are...

Xem thêm: Hệ Thống Cửa Hàng Giày Đông Hải Tuyển Dụng, Hệ Thống Cửa Hàng Giày Da Đông Hải Tuyển Dụng


Visual Creative is responsible for developing campaign idea by visual thinking & creating on-brand visuals for creative execution. Key Responsibility: Create...
Hands-on experience in demo automation & scripting languages using selenium (API automation experience is a huge plus!) Working knowledge of QA automation...
Bằng phương pháp tạo thông báo qua email, bạn gật đầu đồng ý với Điều Khoản áp dụng và cơ chế Bảo Mật của tvcc.edu.vn. Chúng ta có thể huỷ thông báo qua email bất kể lúc nào.
FPT SoftwareCÔNG TY CP IIG VIỆT NAMcông ty cp sữa nước ngoài idpCông ty Cổ phần văn hóa truyền thống Phương NamCông ty Cổ phần công nghệ Haravan
Bằng bí quyết tạo thông tin qua email, bạn chấp nhận với Điều Khoản áp dụng và chế độ Bảo Mật của tvcc.edu.vn. Bạn cũng có thể huỷ thông tin qua email bất kể lúc nào.

Khám phá những vấn đề làm bắt đầu cho tra cứu kiếm này

Luôn update với số đông vị trí tuyển chọn dụng mới cân xứng với phần đông tìm kiếm hiện tại của bạn.


Bằng cách tạo thông tin qua email, bạn đồng ý với Điều Khoản áp dụng và cơ chế Bảo Mật của tvcc.edu.vn. Chúng ta cũng có thể huỷ thông tin qua email bất cứ lúc nào.
Bằng giải pháp đăng nhập vào tài khoản của bạn, bạn gật đầu đồng ý với Điều Khoản sử dụng và chế độ Bảo Mật của tvcc.edu.vn.