Tuyển tập 50 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 khối hệ thống các kiến thức và kỹ năng đã học giành riêng cho các em học viên tham khảo giúp những em học tập sinh nâng cao kỹ năng giải Toán lớp 3, ôn tập với rèn luyện con kiến thức sẵn sàng cho những kì thi đạt tác dụng cao, đồng thời sẽ giúp các em từ học, tự nâng cấp kiến thức môn Toán 3.

Bạn đang xem: Giải Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 1 Học Kì 1 Hay Nhất


Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3

1. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 1 2. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 1 3. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 2 4. Đáp án Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 2 5. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 3 6. Đáp án Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 3

1. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Chữ số 5 trong số 451 có mức giá trị là:

A. 5

B. 50

C. 500

Câu 2.

Giá trị của biểu thức: 49 : 7 + 45 là:

A. 54

B. 53

C. 52

Câu 3.

Điền số tương thích điền vào khu vực chấm: 4m7cm = ...... Cm.

A. 407

B. 470

C. 47

Câu 4.

Hình ABCD có số góc vuông là:

A. 3

B. 2

C. 4

Câu 5.

126 x 3 = .... Số phù hợp điền vào nơi chấm là:

A. 368

B. 369

C. 378Câu 6. Gấp số 6 lên 7 lần ta được số……?

A. 42

B. 24

C. 13II: Phần từ bỏ luận (6 điểm)

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

a) 125 + 238

b) 424 – 81

c) 106 x 8

d) 486 : 6

…………….

……………..

…………….

……………

…………….

……………..

…………….

……………

…………….

……………..

…………….

……………

…………….

……………..

…………….

……………

…………….

……………..

…………….

……………

Câu 8. Một cuốn sách truyện dày 128 trang. Bình vẫn đọc được 1/4 số trang đó.

Hỏi: - Số trang sách Bình sẽ đọc là bao nhiêu?

- Còn từng nào trang sách cơ mà Bình không đọc?

Bài giải:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Câu 9. Kiếm tìm x:

a) X x 5 + 8 = 38

b) X : 6 = 94 - 34

2. Đáp án Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm):

Câu 7:

Đặt tính rồi tính:

Mỗi phép tính chuẩn cho 0,5 điểm

a) 363

b) 343c) 848

d) 81

Câu 8:

Số trang sách Bình đang đọc là:

128: 4 = 32 (trang)

Số trang sách mà lại Bình không đọc là:

128 – 32 = 96 (trang)

Đáp số: 96 trang

Câu 9:

a, X x 5 + 8 = 38

X x 5 = 38 - 8

X x 5 = 30

X = 30 : 5

X = 6

b, X : 6 = 94 – 34

X : 6 = 60

X = 60 x 6

X = 360.

3. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 2

Câu 1. Khoanh tròn vào vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Kết quả của phép tính: 315 x 3 là:

A. 985

B. 955

C. 945

D. 935

Câu 2. Khoanh tròn vào vần âm trước ý vấn đáp đúng:Kết quả của phép tính: 336 : 6 là:

A. 65

B. 56

C. 53

D. 51

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước tác dụng đúng:

6m 4cm = ……….cm. Số tương thích điền vào nơi trống là:

A. 10

B. 24

C. 604

D. 640

Câu 4. Khoanh tròn vào vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Một hình vuông có cạnh bằng 5cm. Chu vi hình vuông vắn đó là:

A. 20cm

B. 15cm

C. 10cm

D. 25cm

Câu 5. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Một phép chia tất cả số dư lớn số 1 là 8. Số bị chia là:

A. 7

B. 9

C. 12

D. 18

Câu 6. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Biểu thức 220 – 10 x 2 có giá trị là:

A. 420

B. 210

C. 440

D. 200

Câu 7. Kiếm tìm x

a) X : 5 = 115

b) 8 x X = 648

Câu 8. Tóm tắt:

Giải:

.............................................................................................................................

Xem thêm: Cách Khôi Phục Hồi File Excel Chưa Save, Recover Files In Office For Mac

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Câu 9. Một thùng đựng 25 lít nước mắm. Tín đồ ta đã lôi ra

*
số lít nước mắm. Hỏi vào thùng sót lại bao nhiêu lít nước mắm?

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Câu 10. Hình bên có:

- ………….hình tam giác.

- ………….hình tứ giác.

4. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 2

Mỗi câu được một điểm x 10 câu = 10 điểm

Câu 1. C. 945

Câu 2. B. 56

Câu 3. C. 604

Câu 4. A. 20cm

Câu 5. B. 9

Câu 6. D. 200

Câu 7. Kiếm tìm x: mỗi phép tính đúng được 0,5đ (Mỗi lượt tính đúng được 0,25đ)

a) X : 5= 115

X = 115 x 5

X = 575

b) 8 x X = 648X = 648 : 8X = 81

Câu 8. từng câu trả lời và phép tính đúng được 0,5đ. Thiếu hụt đáp số trừ 0,25đ.

Bài giải:

Con lợn bé bỏng cân nặng trĩu là: 125 : 30 = 95 (kg)

Cả hai bé lợn khối lượng là : 125 +95 = 220 (kg)

Đáp số: 220 kg

Câu 9. mỗi câu vấn đáp và phép tính đúng được 0,5đ. Thiếu thốn đáp số trừ 0,25đ.

Bài giải:

Số lít nước mắm đã kéo ra là: 25 : 5 = 5 (l)

Số lít nước mắm còn sót lại là : 25 – 5 = đôi mươi (l)

Đáp số: 20l nước mắm

Câu 10. Hình bên có:

- 5 hình tam giác.

- 3 hình tứ giác.

5. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 3

I. Trắc nghiệm

Bài 1. Các bài tập tiếp sau đây có hẳn nhiên 4 câu trả lời A, B , C , D. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. (3 điểm)

Câu 1: Số khủng nhất trong những số 978, 789, 987, 897 là:

A. 987

B. 897

C. 789

D. 978

Câu 2: hiệu quả của phép tính

567 – 367 là :

A. 204

B. 200

C. 300

D. 304

Câu 3: kết quả của phép chia 35 : 4 là:

A. 9

B. 9 (dư 2)

C. 9 (dư 3)

D. 8 (dư 3)

Câu 4: Tính:

153 × 5 =?A. 565

B. 555

C. 765

D. 768

Câu 5: 2m 9cm = ? cm

A. 209

B. 290 cm

C. 209 m

D. 209 cm

Câu 6: năm nay con 8 tuổi, tuổi chị em gấp 3 lần tuổi con. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi?

A. 11 tuổi

B. 21 tuổi

C. 22 tuổi

D. 24 tuổi

II. Từ bỏ luận

Bài 2. Tính cực hiếm biểu thức : (2 điểm)

a. 90 + 28 : 2

b. 123 × (82 – 80)

Bài 3. Giải toán: (3 điểm)

Một cửa hàng bán được 200 mét vải vóc xanh, số mét vải đỏ bán được bằng 50% số mét vải vóc xanh.

Hỏi siêu thị đó đã bán được toàn bộ bao nhiêu mét vải vóc xanh cùng đỏ?

Bài giải:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Bài 4. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a) 189 : 6 =……………..

b) 250 : 5 =………………

6. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 3

Bài 1. Bài xích tập gạn lọc (3 điểm):

- chọn đúng từng câu 0.5 điểm

1. A

2. B

3. C

4. C

5. D

6. D

Bài 2. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

Tính đúng từng bước: 0.5 điểm

a. 90 + 28 : 2

= 90 + 14

= 104

b. 123 × (82 – 80)

= 123 × 2

= 246

Bài 3. Giải toán: (3 điểm)

- xác định đúng từng lời giải: 0.5 điểm.

- khẳng định được phép tính với tính đúng: 1 điểm

- Sai đối kháng vị, đáp số: trừ 0.5 điểm

Bài giải

Số mét vải vóc đỏ shop bán được:

200 : 2 = 100 (m)

Số mét vải xanh cùng đỏ cửa hàng bán được tất cả:

200 + 100 = 300 ( m)

Đáp số: 300 m

Bài 4. Đặt tính rồi tính:

- Đặt tính và tính đúng mỗi câu 1 điểm.

a. 189 : 6 = 31 (dư 3)

b. 250 : 5 = 50.

............................

Mời các bạn cùng tham khảo: Đề cưng cửng ôn tập học tập kì 1 môn Toán, giờ đồng hồ Việt lớp 3 được tvcc.edu.vnsưu tầm, tổng hợp các dạng bài Toán, tiếng Việt trọng tâm, giúp những em học viên ôn tập, củng cố, rèn luyện khả năng giải các dạng Toán, tiếng Việt chuẩn bị tốt cho kì thi học kì 1 lớp 3.

Như vậy, tìm Đáp Án vẫn gửi tới các bạn Tuyển tập 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3. Không tính 50 đề thi học tập kì 1 môn Toán 3 trên, những em học sinh hoàn toàn có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng cấp và bài bác tập môn Toán lớp 3 rất đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và sẵn sàng cho những bài thi đạt hiệu quả cao. Những em học tập sinh rất có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ.

1. Đề thi học tập kì 1 lớp 3 thiết lập nhiều:

2. Đề thi học kì 1 lớp 3 Hay chọn lọc

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn giờ đồng hồ Việt năm 2020 - 2021:

3. Đề thi học tập kì 1 lớp 3 tvcc.edu.vnbiên soạn:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021:

bộ đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2020 - 2021

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn giờ đồng hồ Việt năm 2020 - 2021: