Giải bài tập trang 111 bài xích 1 hình tròn trụ - diện tích xung quanh cùng thể tích hình tròn trụ SGK toán 9 tập 2. Câu 5: Điền đầy đủ kết quả vào gần như ô trống của bảng sau...

Bạn đang xem: Giải bài 5, 6, 7, 8 trang 111 sgk toán 9 tập 2


Bài 5 trang 111 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Bài 5. Điền đầy đủ hiệu quả vào hồ hết ô trống của bảng sau:

*

Giải: 

Dòng 1: chu vi của con đường tròn đáy: (C = 2pi r = 2pi ).

DIện tích một đáy: (S = pi r^2 = pi )

Diện tích xung quanh: (S_xq = 2pi rh = 20pi )

Thể tích: (V = S.h = 10pi )

Dòng 2 giống như dòng 1

Dòng 3: bán kính đáy: (C = 2pi r Rightarrow r = C over 2pi = 4pi over 2pi = 2)

*

 

 

Bài 6 trang 111 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Bài 6. Chiều cao của một hình trụ bằng bán kính đường tròn đáy. Diện tích xung quanh của hình trụ là (314) (cm^2)

Hãy tính bán kính đường tròn đáy với thể tích hình tròn (làm tròn hiệu quả đến số thập phân thứ hai).

Giải: 

Ta bao gồm (S_xq= 2πrh = 31)4 (cm2)

 (r^2) = (fracS_xq2Pi )

(=> r ≈ 7,07)

Thể tích của hình trụ:( V = πr^2h = 3,14. 7,07^3≈ 1109,65) (cm3)

 

Bài 7 trang 111 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Bài 7 Một bóng đèn huỳnh quang lâu năm (1,2m). 2 lần bán kính của mặt đường tròn đáy là (4cm), được để khít vào một ống giấy cứng bản thiết kế hộp (h82). Tính diện tích phần cứng dùng để triển khai hộp.

Xem thêm: Lời Người Hãy Quên Em Đi Cover, Người Hãy Quên Em Đi (Guitar Cover)

(Hộp mở nhì đầu, bên cạnh lề với mép dán).

*

Giải:

Diện tích phần giấy cứng bắt buộc tính chính là diện tích xung quanh của một vỏ hộp chữ nhật tất cả đáy là hình vuông vắn cạnh (4cm), chiều cao là (1,2m) = (120 cm).

Diện tích bao quanh của hình hộp:

(S_xq) = (4.4.120 = 1920) (cm2)

 

Bài 8 trang 111 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Bài 8. đến hình chữ nhật (ABCD) ((AB = 2a, BC = a)). Quay hình chữ nhật kia quanh (AB) thì được hình trụ rất có thể tích (V_1); quanh (BC) thì được hình trụ có thể tích (V_2). Trong những đẳng thức sau đây, hãy chọn đẳng thức đúng.