Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 6/2020. Kích thước: 31.4mm. Xuất xứ: Richard Mille – Thụy Sĩ. Ref: RM07-01. Chức năng: Giờ, phút. Movement: automatic. Chất liệu vỏ: titanium và carbon TPT.

Đang xem: đồng hồ richard mille nữ

*
*

*
*

Tình trạng: đã qua sử dụng, độ mới cao. Phụ kiện: không. Kích thước: 52.2 x 34mm. Xuất xứ: Richard Mille – Thụy Sĩ. Ref: RM037 AM/RG. Chức năng: Giờ, phút, ngày. Movement: automatic, Cal CRMA1. Chất liệu vỏ: vàng hồng 18k và kim cương.

*
*

*
*

Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Kích thước: 52.20 x 34.40mm. Xuất xứ: Richard Mille – Thụy Sĩ. Ref: RM71-01. Chức năng: Giờ, phút. Movement: automatic, Cal CRMT1. Chất liệu vỏ: vàng trắng 18k và kim cương. Chống nước: 50m. Dự trữ: 50h.

*
*

Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Kích thước: 52.63 x 34.4mm. Xuất xứ: Richard Mille – Thụy Sĩ. Ref: RM037- MOP. Chức năng: Giờ, phút, ngày. Movement: automatic, Cal CRMA1. Chất liệu vỏ: ceramic và kim cương. Chống nước: 50m. Dự trữ: 50h.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Thời gian order: 10-15 ngày. Kích thước: 50.20 x 38 mm. Xuất xứ: Richard Mille – Thụy Sĩ. Ref: RM16-01 Réglisse. Chức năng: giờ, phút, ngày. Movement: automatic. Chất liệu: ceramic. Chống nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Kích thước: 50.20 x 38 mm. Xuất xứ: Richard Mille – Thụy Sĩ. Ref: RM16-01 Fraise. Chức năng: giờ, phút, ngày. Movement: automatic. Chất liệu: carbob TPT. Chống nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Thời gian order: 10-15 ngày. Kích thước: 50.20 x 38 mm. Xuất xứ: Richard Mille – Thụy Sĩ. Ref: RM16-01 Citron. Chức năng: giờ, phút, ngày. Movement: automatic. Chất liệu: carbob TPT. Chống nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Thời gian order: 10-15 ngày. Kích thước: 52.65 x 34.40 mm. Xuất xứ: Richard Mille – Thụy Sĩ. Ref: RM37-01 Cerise. Chức năng: giờ, phút, ngày. Movement: automatic. Chất liệu: carbob TPT. Chống nước: 50m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Thời gian order: 10-15 ngày. Kích thước: 52.65 x 34.40 mm. Xuất xứ: Richard Mille – Thụy Sĩ. Ref: RM37-01 Kiwi. Chức năng: giờ, phút, ngày. Movement: automatic. Chất liệu: carbob TPT. Chống nước: 50m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Kích thước: 39.3 x 48mm. Xuất xứ: Richard Mille – Thụy Sĩ. Ref: RM010 AI-WG. Chức năng: Giờ, phút, giây ngày. Movement: automatic. Chất liệu vỏ: vàng trắng và kim cương. Chống nước: 50m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Thời gian order: 10-15 ngày. Kích thước: 45.32 x 32.30 mm. Xuất xứ: Richard Mille – Thụy Sĩ. Ref: RM07-03. Chức năng: giờ, phút. Movement: automatic, Cal.CRMA2. Chất liệu: ceramic, titanium. Chống nước: 50m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Thời gian order: 10-15 ngày. Kích thước: 45.32 x 32.30 mm. Xuất xứ: Richard Mille – Thụy Sĩ. Ref: RM07-03. Chức năng: giờ, phút. Movement: automatic, Cal.CRMA2. Chất liệu: Carbon TPT & Quartz TPT. Chống nước: 50m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Kích thước: 38 x 49.80mm. Xuất xứ: Richard Mille – Thụy Sĩ. Ref: RM016 AH Ti/1019. Chức năng: Giờ, phút, ngày, giây. Movement: automatic. Chất liệu vỏ: titanium. Chống nước : 30m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Kích thước: 31.4mm. Xuất xứ: Richard Mille – Thụy Sĩ. Ref: RM07-01. Chức năng: Giờ, phút. Movement: automatic. Chất liệu vỏ: ceramic và kim cương. Chống nước: 30m.
Tình trạng: đã qua sử dụng, độ mới cao. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành . Kích thước: 30.25 X 28.45mm. Xuất xứ: Richard Mille – Thụy Sĩ. Ref: RM29. Chức năng: Giờ, phút, ngày, giây. Movement: automatic. Chất liệu vỏ: titanium. Dự trữ: 50h.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Kích thước: 34.4mm. Xuất xứ: Richard Mille – Thụy Sĩ. Ref: RM037. Chức năng: Giờ, phút, ngày. Movement: automatic. Chất liệu vỏ: ceramic. Chống nước : 50m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Kích thước: 29mm. Xuất xứ: Richard Mille – Thụy Sĩ. Ref: RM007. Chức năng: Giờ, phút, ngày. Movement: automatic. Chất liệu vỏ: vàng trắng 18k và kim cương. Chống nước: 50m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Kích thước: 37.8mm. Xuất xứ: Richard Mille – Thụy Sĩ. Ref: RM023. Chức năng: Giờ, phút, giây. Movement: automatic. Chất liệu vỏ: vàng hồng 18k và kim cương. Chống nước: 50m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Kích thước: 37.8mm. Xuất xứ: Richard Mille – Thụy Sĩ. Ref: RM23-TI-MED. Chức năng: Giờ, phút, giây. Movement: automatic. Chất liệu vỏ: titanium và kim cương. Chống nước: 50m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Kích thước: 34.4mm. Xuất xứ: Richard Mille – Thụy Sĩ. Ref: RM37-TITANIUM-RED DIAL. Chức năng: Giờ, phút, ngày. Movement: automatic. Chất liệu vỏ: titanium. Chống nước: 50m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Kích thước: 31.4mm. Xuất xứ: Richard Mille – Thụy Sĩ. Ref: RM07-BC-DIA-RED. Chức năng: Giờ, phút. Movement: automatic. Chất liệu vỏ: ceramic. Chống nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Kích thước: 45.66 x 31.4mm. Xuất xứ: Richard Mille – Thụy Sĩ. Ref: RM07-010-MED. Chức năng: Giờ, phút. Movement: automatic. Chất liệu vỏ: vàng trắng 18k và kim cương.

Xem thêm: Số Hotline Tổng Đài Giao Hàng Tiết Kiệm, Ghtk Miễn Phí, Số Hotline Tổng Đài Giao Hàng Tiết Kiệm (Ghtk

Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành . Kích thước: 38mm. Xuất xứ: Richard Mille – Thụy Sĩ. Ref: RM016-AJ WG. Chức năng: Giờ, phút, ngày, giây. Movement: automatic, Cal RM016-AJ. Chất liệu vỏ: vàng trắng 18k. Chống nước : 30m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Kích thước: 34.40mm. Xuất xứ: Richard Mille – Thụy Sĩ. Ref: RM037-RG. Chức năng: Giờ, phút, ngày. Movement: automatic, Cal CRMA1. Chất liệu vỏ: vàng hồng 18k, kim cương.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Kích thước: 31.4mm. Xuất xứ: Richard Mille – Thụy Sĩ. Ref: RM07-01 RG. Chức năng: Giờ, phút. Movement: automatic. Chất liệu vỏ: vàng hồng 18k và kim cương.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Kích thước: 52.6 x 34.4mm. Xuất xứ: Richard Mille – Thụy Sĩ. Ref: RM037- White. Chức năng: Giờ, phút, ngày. Movement: automatic, Cal CRMA1. Chất liệu vỏ: ceramic, dây cao su. Chống nước: 50m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Kích thước: 38.70 x 47.52mm. Xuất xứ: Richard Mille – Thụy Sĩ. Ref: RM67-01. Chức năng: Giờ, phút, ngày. Movement: automatic, Cal CRMA6. Chất liệu vỏ: titanium. Chống nước: 50m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Kích thước: 31.4mm. Xuất xứ: Richard Mille – Thụy Sĩ. Ref: RM07-01 WG-TZP-P. Chức năng: Giờ, phút. Movement: automatic. Chất liệu vỏ: ceramic, vàng hồng 18k.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Kích thước: 31.40mm. Xuất xứ: Richard Mille – Thụy Sĩ. Ref: RM07-01 RG FULL. Chức năng: Giờ, phút. Movement: automatic, cal CRMA2. Chất liệu vỏ: vàng hồng 18k. Chống nước: 50m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Kích thước: 34.30mm. Xuất xứ: Richard Mille – Thụy Sĩ. Ref: RM037. Chức năng: Giờ, phút, ngày. Movement: automatic, Cal CRMA1. Chất liệu vỏ: vàng hồng 18k, dây cao su.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Kích thước: 31mm. Xuất xứ: Richard Mille – Thụy Sĩ. Ref: RM007. Chức năng: Giờ, phút, ngày. Movement: automatic, Cal RM007. Chất liệu vỏ: vàng hồng 18k.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Kích thước: 52.2 x 34.30mm. Xuất xứ: Richard Mille – Thụy Sĩ. Ref: RM037. Chức năng: Giờ, phút, ngày. Movement: automatic, Cal CRMA1. Chất liệu vỏ: vàng hồng 18k.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Kích thước: 45.66 x 31.40mm. Xuất xứ: Richard Mille – Thụy Sĩ. Ref: RM07-01 WG. Chức năng: Giờ, phút. Movement: automatic, cal CRMA2. Chất liệu vỏ: vàng trắng 18k. Chống nước: 50m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Kích thước: 45.66 x 31.40mm. Xuất xứ: Richard Mille – Thụy Sĩ. Ref: RM07-01 RG FULL JASPER. Chức năng: Giờ, phút. Movement: automatic, Cal CRMA2. Chất liệu vỏ: vàng hồng 18k và kim cương. Chống nước: 50m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Kích thước: 45.66 x 31.40mm. Xuất xứ: Richard Mille – Thụy Sĩ. Ref: RM07-01 RG-ATZ. Chức năng: Giờ, phút. Movement: automatic, Cal CRMA2. Chất liệu vỏ: ceramic. Chống nước: 50m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Kích thước: 45.66 x 31.40mm. Xuất xứ: Richard Mille – Thụy Sĩ. Ref: RM07-01 WG-ATZ JADE. Chức năng: Giờ, phút. Movement: automatic, cal CRMA2. Chất liệu vỏ: ceramic. Chống nước: 50m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Kích thước: 45.66 x 31.40mm. Xuất xứ: Richard Mille – Thụy Sĩ. Ref: RM07-01 WG. Chức năng: Giờ, phút. Movement: automatic, cal CRMA2. Chất liệu vỏ: vàng trắng 18k và kim cương. Chống nước: 50m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Kích thước: 49.94 mm. Xuất xứ: Richard Mille – Thụy Sĩ. Ref: RM11-03 RG. Chức năng: Giờ, phút, ngày, giây. Movement: automatic. Chất liệu vỏ: vàng hồng 18k.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Kích thước: 31.4mm. Xuất xứ: Richard Mille – Thụy Sĩ. Ref: RM07-01 RG-TZP-P. Chức năng: Giờ, phút. Movement: automatic. Chất liệu vỏ: ceramic, vàng hồng 18k.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Kích thước: 34.40mm. Xuất xứ: Richard Mille – Thụy Sĩ. Ref: RM037. Chức năng: Giờ, phút, ngày. Movement: automatic. Chất liệu vỏ: ceramic và titanium.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Kích thước: 52.63 x 34.40mm. Xuất xứ: Richard Mille – Thụy Sĩ. Ref: RM037 AO-WG. Chức năng: Giờ, phút, ngày. Movement: automatic, Cal CRMA1. Chất liệu vỏ: thép không gỉ.
Tình trạng: Đã qua sử dụng, còn mới. Phụ kiện: hộp, sổ, giấy chứng nhận. Kích thước mặt, Size: 34.4 x 52.2 mm. Xuất xứ: Richard Mille – Thụy Sĩ. Movement: Tự động lên cót. Chất liệu: vàng 18k, kim cương thiên nhiên. Chân kính: 31. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.

Xem thêm: Tuyển Cộng Tác Viên Home Credit Việt Nam Tuyển Dụng, Cộng Tác Viên Tuyển Dụng (Làm Việc Tại Nhà)

Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Kích thước, Size: 45.66 x 31.4mm. Xuất xứ: Richard Mille – Thuỵ Sĩ. Ref: RM 07-01 . Movement: automatic, Cal CRMA2. Chất liệu: vàng hồng 18k. Chức năng: giờ, phút.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *