Bạn tất cả còn nhớ bài xích hát Năm ngón tay ngoan mà bọn họ được học tập từ hồi bé bỏng xíu? Hãy thử có tác dụng mới bài bác hát ấy với bộ từ vựng giờ Anh về các phần tử trên tay, chắc hẳn sẽ độc đáo lắm đấy!

2) Thành ngữ giờ Anh cùng với “hand”

Tiếng Anh

Ví dụ

Give/Lend a hand

Could you give me a hand to lớn move this table? It"s too heavy for me.

Bạn đang xem: Đếm Trên Đầu Ngón Tay Bằng Tiếng Anh

(Bạn hoàn toàn có thể giúp tôi di chuyển cái bàn này không? Nó quá nặng trĩu với tôi).

Get out of hand

In my first year at college, my drinking got a bit out of hand.

(Năm đầu đại học, sự việc uống rượu của tớ hơi ngoài kiểm soát).

Know like the back of your hand

She lived in London for đôi mươi years so she knows the city lượt thích the back of her hand.

(Cô ấy sống sinh hoạt London đã hai mươi năm nên cô ấy biết rõ thành phố này như lòng bàn tay).

Hands are tied

I’m sorry, there’s nothing I can do. My hands are tied.

(Tôi xin lỗi, tôi không thể làm được gì. Tôi đành bó tay).

Have one’s hands full

John & Rose have 4 children. They’ve certainly had their hands full.

Xem thêm: Kỹ Năng Thuyết Trình Là Gì? Các Kỹ Năng Thuyết Trình Thành Công

(John cùng Rose gồm 4 người con. Họ có lẽ rằng phải bận rộn lắm).

Try your hand at something

I’ve never taken a cooking class, but I’d lượt thích to try my hand at it.

(Tôi chưa khi nào học lớp nấu bếp ăn, tuy vậy tôi ước ao thử xem sao).

Live from hand lớn mouth

When both my parents were out of work, we lived from hand to mouth.

(Khi cha mẹ tôi mọi nghỉ việc, gia đình tôi bắt buộc sống chật vật).

3) Trắc nghiệm tự vựng giờ Anh về các thành phần trên tay

Question 1: Can you … me a hand, please?

a. Lend

b. Borrow

c. Provide

Question 2: I know the street like the … of my hand. I lived there for trăng tròn years.

a. Front

b. Back

c. Fingers

Question 3:

A: Can you help me take care of the baby tonight?

B: Sorry, I can’t. My hands are …

a. Close

b. Hurt

c. Tied

Question 4: At the over of the year, I’m gonna have my hands… Lots of works to do.

a. Heavy

b. Strong

c. Full

Question 5: Honey, you know a lot about English, why don’t you … your hand at teaching English khổng lồ children?

a. Try

b. Train

c. Put

Question 6: In the Great Depression, most Americans lived from hand khổng lồ …

a. Nose

b. Mouth

c. Knee

Đáp án

1

2

3

4

5

6

A

B

C

C

A

B

Xòe bàn tay đếm ngón tay Một anh lớn trông thật mang lại hay...

Hãy học tập thuộc bộ từ vựng giờ Anh về các bộ phận trên tay để sở hữu vốn từ phong phú và đa dạng hơn với tự tinsáng tạo thành lời bài bác hát về "năm anh em" thật hay, các bạn nhé!