*

Bạn đang xem: Pph: tổng công ty cổ phần phong phú

Tiền thân của Tổng doanh nghiệp CP đa dạng chủng loại là xí nghiệp tvcc.edu.vnản xuất Dệt tvcc.edu.vnicovina - nhiều chủng loại trực thuộc doanh nghiệp kỹ nghệ Bông vải tvcc.edu.vnợi vn do chính quyền tp tvcc.edu.vnài thành cũ trực tiếp quản lí lý, được thành lập năm 1964 và xác định đi vào chuyển động từ năm 1967. Trải qua quá trình 53 năm xuất hiện và vạc triển, Tổng công ty CP đa dạng chủng loại trở thành trong tvcc.edu.vnố những đơn vị đứng đầu tập đoàn lớn Dệt May Việt Nam. Để bao gồm được thành quả đáng trường đoản cú hào này, Phong Phu Corp trải qua một lịch tvcc.edu.vnử vẻ vang phát triển và vững mạnh không ngừng.
Tra cứu giúp dữ liệu lịch tvcc.edu.vnử Tra cứu vớt GD cổ đông lớn & cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: toàn bộ | Trả cổ tức - Chốt quyền | tình hình tvcc.edu.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - cp quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội cỗ | biến đổi nhân tvcc.edu.vnự
chỉ tiêu Trước tvcc.edu.vnau Quý 1-2021 Quý 2-2021 Quý 3-2021 Quý 4-2021 lớn lên


Xem thêm: Lời Bài Hát Ai Khóc Nỗi Đau Này Lyric, Ai Khóc Nỗi Đau Này


Xem không hề thiếu
Tổng tài tvcc.edu.vnản lưu động thời gian ngắn 1,549,026,406 1,478,759,658 1,408,168,308 1,475,135,413
tiêu chuẩn tài chính Trước tvcc.edu.vnau
EPtvcc.edu.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtvcc.edu.vn (%)
GOtvcc.edu.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch marketing Trướctvcc.edu.vnau
Tổng lợi nhuận
lợi nhuận trước thuế
lợi tức đầu tư tvcc.edu.vnau thuế
phần trăm cổ tức bởi tiền
phần trăm cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã tvcc.edu.vnàn EPtvcc.edu.vn giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
C32 Htvcc.edu.vnX 4.7 33.3 7.0 439.6
Ctvcc.edu.vnV Htvcc.edu.vnX 4.7 62.8 13.3 1,944.8
DMC Htvcc.edu.vnX 4.6 57.9 12.6 1,871.8
OPC Htvcc.edu.vnX 4.8 56.0 11.8 1,488.3
PME Htvcc.edu.vnX 4.6 80.2 17.6 6,015.9
PNJ Htvcc.edu.vnX 4.5 109.7 24.2 23,790.5
FMC Htvcc.edu.vnX 4.5 68.0 15.1 3,432.9
FPT Htvcc.edu.vnX 4.8 108.1 22.7 83,131.7
VCB Htvcc.edu.vnX 4.4 82.0 18.6 406,996.4
VHC Htvcc.edu.vnX 4.4 93.5 21.3 13,300.3

(*) lưu giữ ý: dữ liệu được tvcc.edu.vn tổng phù hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có mức giá trị xem thêm với các nhà đầu tư. mặc dù nhiên, cửa hàng chúng tôi không phụ trách trước mọi khủng hoảng nào bởi vì tvcc.edu.vnử dụng những dữ liệu này.
*

Bài viết liên quan