① Lấp, bao phủ cho đầy hố hotline là điền.② Phàm tờ bồi gì in mẫu sẵn chừa vị trí để biên tên họ, v.v. Vào điện thoại tư vấn là điền.③ Ðồ đạc gì đã va trổ hoa lài thêm các mùi hotline là điền.④ Ầm ầm, tiếng tiến công trống.⑤ Một âm là trần. Lâu.⑥ Lại một âm là điễn. Hết, ốm.⑦ Lại một âm nữa là chấn, thuộc nghĩa cùng với chữ trấn 鎮.

Bạn đang xem: Chữ trần trong tiếng hán
嵮䐜㣀𤛇𠔶缜磌槙嵮嫃嗔

Không hiện tại chữ?


• Cổ miếu - 古廟 (Ngô Thì Nhậm)• Dĩnh Châu lão ông ca - 穎州老翁歌 (Nạp Tân)• Hoạ Đông chi thị thu hoài nguyên vận - 和東芝氏秋懷原韻 (Nguyễn Phúc Ưng Bình)• Lam giang - 藍江 (Nguyễn Du)• Liệt cô gái Lý Tam hành - 烈女李三行 (Hồ Thiên Du)• Ngô Mai làng mạc từ đề bích - 吳梅村祠題壁 (Hồng Lượng Cát)• Thạch cổ ca - 石鼓歌 (Hàn Dũ)• Thư hoài thị Dinh Điền phó sứ Bùi Bá Xương - 書懷示營田副使裴伯昌 (Nguyễn Thông)• Tức sự kỳ 2 - 即事其二 (Nguyễn Trung Ngạn)• Yết Hành nhạc miếu toại túc nhạc từ đề môn lâu - 謁衡岳廟遂宿嶽寺題門樓 (Hàn Dũ)
1. (Danh) Bụi. ◎Như: “trần hiêu” 塵囂 nơi ầm ĩ bụi bặm. ◇Bạch Cư Dị 白居易: “Mãn diện trằn hôi lặng hỏa sắc” 滿面塵灰烟火色 (Mại thán ông 賣炭翁) khía cạnh đầy sắc tro lớp bụi khói lửa.2. (Danh) vệt vết, tung tích. ◎Như: “tiền trần” 前塵 sự nghiệp của chi phí nhân nhằm lại, “vọng trần vật dụng cập” 望塵勿及 quí trọng loại dấu vệt của tín đồ mà thiết yếu kịp.3. (Danh) núm gian, cõi đời. ◎Như: “hồng trần” 紅塵 chốn những vết bụi hồng, cõi đời phồn hoa.4. (Danh) tỉ dụ chiến tranh, họa loạn. ◇Ngụy thư 魏書: “Tứ phương tiệm thái, biểu lí vô trần” 四方漸泰, 表裏無塵 (Tự Cừ Mông Tốn truyện 沮渠蒙遜傳) tứ phương dần dần yên ổn, vào ngoài không thể gió vết mờ do bụi loạn li.5. (Danh) Đơn vị giám sát và đo lường cực nhỏ. ◇Thanh sử cảo 清史稿: “Vi, trần, miểu, hốt...” 微, 塵, 秒, 忽... (Thì hiến chí độc nhất 時憲志一).6. (Danh) “Trần” (thuật ngữ Phật giáo). Phật mang đến sắc, tiếng, hương, vị, xúc với pháp là “lục trần” 六塵, nghĩa là từng nào thứ ham ý muốn đều vì chưng sáu món đó mà khởi lên làm mưa làm gió chân tính.7. (Danh) Sách đạo Lão cho 1 đời là “nhất trần” 一塵.8. (Danh) bọn họ “Trần”.9. (Tính) Dung tục, phàm tục. ◎Như: “trần lậu” 塵陋 thế tục thiển lậu.10. (Tính) cần sử dụng làm khiêm từ. ◎Như: “trần mục” 塵目 làm bẩn mắt ngài.11. (Tính) Lâu. § cũng tương tự “trần” 陳. ◇Ngô Tiềm 吳潛: “Ta vãng sự vị trần, tân sầu trả chức” 嗟往事未塵, 新愁還織 (Nhị lang thần 二郎神, trường đoản cú 詞) thương ôi chuyện cũ chưa lâu, bi thương mới đang kết.12. (Động) làm cho bốc cất cánh bụi bẩn, làm cho dơ bẩn, ô nhiễm. ◇Thi gớm 詩經: “Vô tương đại xa, bỏ ra tự è cổ hề” 无將大車, 祗自塵兮 (Tiểu nhã 小雅, Vô tương đại xa 无將大車) Đừng phụ đẩy xe pháo to, Chỉ làm dơ dáy bẩn mình thôi.
① Bụi, khu vực xe chiến mã đông đúc hotline là trằn hiêu 塵囂.② lốt vết, như vọng trần đồ dùng cập 望塵勿及 mến trọng dòng dấu vết của tín đồ mà quan yếu kịp.③ Trần. Phật mang đến sắc, tiếng, hương, vị, xúc (chạm biết) cùng pháp là sáu trần, nghĩa là bao nhiêu thứ ham hy vọng bậy bạ đều bởi vì sáu món này mà khởi lên làm loạn chân tính.④ trần tục.⑤ nhơ bẩn.⑥ Lâu, có ý nghĩa sâu sắc như chữ nai lưng 陳.⑦ Sách đạo Lão cho một đời là độc nhất vô nhị trần 一塵.

Xem thêm: Taekwang Vina Industrial Tuyển Dụng, Tuyển Công Nhân


① Bụi, lớp bụi bặm: 除塵 Trừ bụi, quét bụi; 吸塵器 vật dụng hút bụi; 桌上有很多塵土 trên bàn có tương đối nhiều bụi; ② (cũ) Cõi trần, trần tục, cõi đời: 紅塵 Hồng trần; ③ (văn) vệt vết: 望塵勿及 Ngưỡng vọng dấu tích của fan mà không áp theo kịp; ④ (tôn) Trần: 六塵 Sáu sản phẩm công nghệ ham muốn bậy bạ của con tín đồ (gồm sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp); ⑤ (văn) bẩn thỉu bẩn; ⑥ (văn) Lâu, cũ (dùng như 陳, cỗ 阜).
Bụi đất — Chỉ sự bẩn thỉu bẩn — Chỉ cuộc đời. Đoạn ngôi trường tân thanh : » bên dưới trần mấy phương diện làng đùa « — vệt tích — Chỉ sự nhỏ dại nhoi.

ai è 埃塵 • chuy trần 緇塵 • hồng trằn 紅塵 • huyễn trần 幻塵 • lục nai lưng 六塵 • mông è cổ 蒙塵 • phất è cổ 拂塵 • phong è 風塵 • quyên trằn 捐塵 • quyên trần 涓塵 • sa è 沙塵 • nhan sắc trần 色塵 • khôn xiết trần 超塵 • tẩy è cổ 洗塵 • thoát trằn 脫塵 • trằn ai 塵埃 • nai lưng cấu 塵垢 • trần duyên 塵緣 • trần gian 塵間 • trần thế 塵界 • è hải 塵海 • trằn hoàn 塵寰 • è cổ luỵ 塵累 • thế gian 塵世 • è cổ trần 塵塵 • è cổ trần ngay cạnh sát 塵塵剎剎 • nai lưng tục 塵俗 • tuyệt è 絶塵 • từ è cổ 辭塵 • vi è cổ 微塵 • xa trần 車塵 • xuất trằn 出塵 • yên è 煙塵
• Đề Chiếu Bạch tô thi tịnh tự kỳ 2 - 題照白山詩並序其二 (Lê Tương Dực)• Hí thuỷ thanh đình - 戲水蜻蜓 (Nguyễn Khuyến)• loàn thời - 亂時 (Đặng è cổ Côn)• Ngạc Châu ngụ quán Nghiêm Giản trạch - 鄂州寓館嚴澗宅 (Nguyên Chẩn)• Nguyệt (Tứ canh sơn thổ nguyệt) - 月(四更山吐月) (Đỗ Phủ)• Tân An đạo trung ngoạn lưu giữ thuỷ - 新安道中翫流水 (Ngô Dung)• Tống Lăng Châu Lộ sứ quân phó nhiệm - 送陵州路使君赴任 (Đỗ Phủ)• Ức Tần Nga - Tử Dạ ca - 憶秦娥-子夜歌 (Hạ Chú)• Vĩnh vương đông tuần ca kỳ 11 - 永王東巡歌其十一 (Lý Bạch)• Xuân nhật ngẫu tác - 春日偶作 (Ôn Đình Quân)