Số (100) là số lớn nhất trong dãy số từ bỏ (0) mang đến (100) cùng là số ngay thức thì sau của số (99)

Ví dụ: Số tức thì sau của số (99) là …….

Bạn đang xem: Bảng Số Từ 1 Đến 100 Chính Xác Nhất

Giải: Số tức tốc sau của số (99) là số (100).

Dạng 2: Một số đặc điểm của các số vào bảng.

a) các số có một chữ số là các số trong phạm vi trường đoản cú (0) đến (9).

b) những số tròn chục là: (10;20;30;40;50;60;70;80;90) với (100)

c) Số bé nhỏ nhất gồm hai chữ số là (10), số lớn số 1 có hai chữ số là số (99).


d) những số gồm hai chữ số tương tự nhau là số (11;22;33;44;55;66;77;88;99)...

Ví dụ: Số tròn chục lớn số 1 có hai chữ số là………..

Xem thêm: Đám Cưới Trên Đường Quê Lời Đám Cưới Trên Đường Quê Hương, Lời Bài Hát Đám Cưới Trên Đường Quê

Giải:

Số tròn chục lớn số 1 có hai chữ số là (90).

Số yêu cầu điền vào vị trí chấm là (90).

Dạng 3: Số tức thời trước, số ngay thức thì sau của một số.

Số ngay tắp lự trước của một vài là số đứng ngay lập tức phía trước của số kia khi đếm xuôi và có giá trị thấp hơn số kia (1) đối chọi vị.

Số ngay thức thì sau của một trong những là số đứng tức thì phía sau của số kia khi đếm xuôi và có mức giá trị nhiều hơn thế nữa số kia (1) solo vị.

Ví dụ: Số liền sau của số (89) là ………..

Giải:

Em đếm xuôi trường đoản cú số (89), số tức tốc sau của số này là số (90).


Mục lục - Toán 1
CHƯƠNG 1: CÁC SỐ ĐẾN 10. HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN, HÌNH TAM GIÁC
bài xích 1: những hơn, ít hơn.
bài 2: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác.
bài 3: những số 1, 2, 3
bài 4: các số 1, 2, 3, 4, 5.
bài bác 5: nhỏ bé hơn. Béo hơn. Bằng. Vệt ; =
bài 6: Số 6
bài 7: Số 7
bài xích 8: Số 8
bài 9: số 9
bài xích 10: Số 0
bài 11: Số 10
CHƯƠNG 2: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ trong PHẠM VI 10
bài bác 1: Phép cộng trong phạm vi 3
bài xích 2: Phép cộng trong phạm vi 4
bài 3: Phép cộng trong phạm vi 5
bài 4: Số 0 vào phép cộng
bài 5: Phép trừ trong phạm vi 3
bài 6: Phép trừ vào phạm vi 4
bài xích 7: Phép trừ trong phạm vi 5
bài xích 8: Số 0 trong phép trừ
bài 9: Phép cộng trong phạm vi 6
bài xích 10: Phép trừ những số trong phạm vi 6
bài xích 11: Phép cùng trong phạm vi 7
bài xích 12: Phép trừ trong phạm vi 7
bài xích 13: Phép cộng trong phạm vi 8
bài bác 14: Phép trừ vào phạm vi 8
bài 15: Phép cộng trong phạm vi 9
bài xích 16: Phép trừ vào phạm vi 9
bài 17: Phép cộng trong phạm vi 10
bài xích 18: Phép trừ vào phạm vi 10
bài xích 19: Bảng cùng và bảng trừ trong phạm vi 10
CHƯƠNG 3: CÁC SỐ trong PHẠM VI 100. ĐO ĐỘ DÀI. GIẢI BÀI TOÁN
bài xích 1: Điểm. Đoạn trực tiếp
bài xích 2: Độ nhiều năm đoạn thẳng - thực hành thực tế đo độ lâu năm đoạn thẳng
bài xích 3: Một chục. Tia số
bài bác 4: Mười một, mười hai
bài xích 5: Mười ba, mười bốn, mười lăm
bài bác 6: Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
bài xích 7: nhì mươi. Hai chục
bài xích 8: Phép cộng dạng 14 + 3
bài xích 9: Phép trừ dạng 17 - 3
bài 10: Phép trừ dạng 17 - 7
bài 11: vấn đề có lời văn. Giải việc có lời văn
bài bác 12: Xăng-ti-mét. Đo độ dài. Vẽ đoạn thẳng gồm độ dài mang lại trước.
bài bác 13: những số tròn chục
bài bác 14: Cộng các số tròn chục
bài xích 15: Trừ những số tròn chục
bài xích 16: Điểm sống trong, điểm ở ngoài của một hình.
bài xích 17: những số tất cả hai chữ số
bài xích 18: So sánh các số tất cả hai chữ số
bài xích 19: Bảng các số từ 1 đến 100
bài bác 20: Giải toán gồm lời văn (tiếp theo)
CHƯƠNG 4: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ vào PHẠM VI 100. ĐO THỜI GIAN
bài bác 1: Phép cùng trong phạm vi 100 (cộng ko nhớ)
bài xích 2: Phép trừ vào phạm vi 100 (trừ ko nhớ)
bài xích 3: những ngày trong tuần lễ
bài bác 4: Công, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100
bài xích 5: Đồng hồ. Thời gian
bài 6: Ôn tập: các số mang lại 10
bài xích 7: Ôn tập: các số cho 100
*

*

học tập toán trực tuyến, tìm kiếm kiếm tư liệu toán và share kiến thức toán học.